SZKOLENIA
 
01.12.2015 - Ochrona przeciwprzepięciowa. Sterowniki PLC., Astat Sp. z o.o. Poznań
OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA:
 1. Wstęp: przyczyny przepięć, ogólne wymagania i normy
 2. Zasada działania ograniczników przepięć, budowa
 3. Ochrona przed przepięciami obwodów:
  1. Zasilane napięciem zmiennym:
   • bezpieczne ograniczniki typu T1, T2, T1+T2 (wg PN-EN 61643-11:2011)
  2. AKP:
   • ogólne wymagania wg IEC 61643-22 i zasady stosowania
   • przykłady rozwiązań do ochrony:
    • sygnałów analogowych, sygnałów dyskretnych, IT
    • dla AKPiA - nowoczesne, monitorowane zdalnie
 4. Przykłady aplikacji z ochroną lamp LED, małych instalacji PV
 5. Następstwo normy PN-EN 62305-3: Badanie stanu ograniczników przepięć, mobilne laboratorium badania ograniczników przepięć CHECKMASTER


STEROWNIKI PLC:
 1. Systemy sterowania (Sterowniki AXC, ILC, moduły I/O):
  1. Omówienie sterowników ILC i AXC oraz modułów I/O w kontekście zastosowania w przemyśle
  2. Wady, zalety, cechy unikalne
 2. Systemy bezprzewodowe w przemyśle:
  1. Łączenie bezprzewodowe - zalety, wady, zagrożenia
  2. Częstotliwość pracy, zakłócenia
  3. Przykładowe aplikacje
04.12.2015 r., System inteligentnego budynku By-Me firmy VIMAR (I stopień), Astat Sp. z o.o. Poznań
BLOK 1 - INFORMACJE OGÓLNE:
 • Ogólne informacje o producencie - firmie VIMAR
 • Omówienie serii produktów: NEVE, PLANA, IDEA, ARKE, EIKON
BLOK 2 - CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU BY-ME:
 • Co to jest automatyka budynków
 • Charakterystyka i możliwości systemy by-Me
 • Magistrala i struktura by-Me
 • Urządzenia by-Me
BLOK 3 - PROGRAMOWANIE:
 • Podstawy programowania
 • Grupy, sceny i programy w by-Me
 • Web-Serwer
 • Nowości firmy VIMAR
 • Podsumowanie, pytania, dyskusja
10-11.12.2015 r., Nowości w ofercie firmy Astat, Astat Sp. z o.o. Poznań
03.11.2015 - Norma ISO 50001 - system zarządzania energią w przemyśle, Astat Sp. z o.o. Rurzyca
1. System zarządzania energią:
 • wprowadzenie systemu zarządzania energią
 • odpowiedzialność zarządu
 • polityka energetyczna i efektywność energetyczna

2. Ocena energetyczna i efektywność energetyczna:
 • dane bazowe do oceny energetycznej
 • wskaźniki energetyczne
 • cele energetyczne i plany działania
 • kompetencje, szkolenie i świadomość pracowników
 • dokumentacja i zarządzanie dokumentami

3. Kontrola operacyjna:
 • komunikacja
 • monitorowanie, pomiary i analizy
 • audyt wewnętrzny
 • działania korygujące i zapobiegawcze
 • Management Review

4. Systemy monitoringu mediów i procesów
 • dostawca energii, umowa, rachunki
 • sposób na bezpieczne i optymalne zużycie
 • skuteczność inwestycji: czy to jest opłacalne?
 • inne media: sprężone powietrze, gaz, woda, itp.
06.11.2015 r., Jakość energii elektrycznej z punktu widzenia odbiorcy. Metody poprawy jakości energii., Astat Sp. z o.o. Rurzyca
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego - omówienie treści rozporządzenia, dopuszczalne wartości parametrów JEE
 • Analiza jakości energii elektrycznej z punktu widzenia odbiorcy
 • Narzędzia do analizy wyników
 • Studium przypadku na podstawie przeprowadzonych pomiarów
 • Sposoby poprawy podstawowych wskaźników jakości energii elektrycznej
 • Pomiary praktyczne i błędy popełniane przy podłączaniu analizatora jakości energii elektrycznej
17.11.2015 r., II Ogólnopolskie Forum "Bezpieczna Maszyna", Astat Sp. z o.o. Poznań
 • Europejska i polska koncepcja kształtowania bezpieczeństwa maszyn
 • Praktyczne problemy interpretacyjne i wdrożeniowe wymagań dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i narzędziowej 2009/104/WE
 • Rola Państwowej Inspekcji Pracy jako organu Nadzoru rynku
 • Bezpieczeństwo w układach sterowania maszyn
 • Techniczne środki bezpieczeństwa przy projektowaniu i eksploatacji maszyn
 • Metody zabezpieczania stref niebezpiecznych i ruchomych części maszyn
 • Monitorowanie pozycji w funkcji bezpiecznej z zastosowaniem enkodera i modułów Safety-M Kuebler
 • Na co zwrócić uwagę podczas oceny ryzyka maszyn?
 • (Nie)bezpieczna maszyna
 • Jak bezpiecznie modernizować maszyny?
25.11.2015 - Norma ISO 50001 - system zarządzania energią w przemyśle, Toruń
1. System zarządzania energią:
 • wprowadzenie systemu zarządzania energią
 • odpowiedzialność zarządu
 • polityka energetyczna i efektywność energetyczna

2. Ocena energetyczna i efektywność energetyczna:
 • dane bazowe do oceny energetycznej
 • wskaźniki energetyczne
 • cele energetyczne i plany działania
 • kompetencje, szkolenie i świadomość pracowników
 • dokumentacja i zarządzanie dokumentami

3. Kontrola operacyjna:
 • komunikacja
 • monitorowanie, pomiary i analizy
 • audyt wewnętrzny
 • działania korygujące i zapobiegawcze
 • Management Review

4. Systemy monitoringu mediów i procesów
 • dostawca energii, umowa, rachunki
 • sposób na bezpieczne i optymalne zużycie
 • skuteczność inwestycji: czy to jest opłacalne?
 • inne media: sprężone powietrze, gaz, woda, itp.
27.11.2015 r., Niezawodne instalacje sanitarne firmy te-sa i Zehnder, Astat Sp. z o.o. Poznań
TEMAT: Pompy do wody i przepompownie ścieków firmy Zehnder
 • Pompy zatapialne
 • Urządzenia do wody brudnej
 • Urządzenia do odprowadzania ścieków
 • Stacje pomp
 • Pompy domowe i ogrodowe
TEMAT: Systemy rozdzielaczy firmy te-sa
 • Układy regulacji systemów grzewczych
 • Nowe rozwiązania w dziedzinie rozdzielaczy
 • Grupy pompowe
 • Akcesoria
05.10.2015 r., Pompy ciepła, dolne źródła energii i fotowoltaika, Astat Sp. z o.o. Rurzyca
POMPY CIEPŁA:
 • Dobór pomp ciepła
 • Projektowanie systemów z pompami ciepła
 • Rodzaje układów i sposoby ich regulacji
 • Podstawowe informacje o firmie CTA
 • Linia produktów CTA

DOLNE ŹRÓDŁA ENERGII:
 • Wydajność i żywotność dolnych źródeł energii
 • Rodzaje dolnych źródeł energii
 • Kolektory płaskie, sondy, pale energetyczne - gdzie i kiedy stosować, wady i zalety
 • Nietypowe źródła energii i sposoby ich wykorzystania

FOTOWOLTAIKA:
 • Kompleksowe instalacje fotowoltaiczne
 • Przykłady inwestycji i korzyści wynikające z użytkowania
 • Sposoby finansowania
08-09.10.2015 r., Konferencja Jakości Energii Elektrycznej, Hotel Zamek na Skale, Lądek Zdrój
 • Aktualny stan prawny dla zagadnień związanych z JEE - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, PN- EN 50160, IRiESD.
 • Techniczne i prawne możliwości przyłączania OZE do sieci elektroenergetycznej.
 • Zastosowanie wykładników Lapunowa oraz analizy przebiegów niskoczęstotliwościowych do badania stabilności sieci elektroenergetycznej.
 • Pierwsza w Polsce analiza stanów dynamicznych sieci SN i WN na podstawie długookresowych badań tłumienności SEE z wykorzystaniem analizatorów DA BOX 2000.
 • Wpływ mikroinstalacji na parametry jakości energii elektrycznej w punkcie przyłączenia.
 • Możliwości prognozowania wytwarzania energii z OZE przy wykorzystaniem systemu sieci neuronowej.
 • Budowa nadrzędnego systemu akwizycji danych z analizatorów JEE na przykładzie aplikacji obszarowych.
 • Stacjonarny system monitoringu JEE WinPQ w Tauron Dystrybucja. Możliwości systemu w zakresie implementacji danych z analizatorów stacjonarnych i korelacji z istniejącą bazą danych.
 • System do regulacji napięć LVR Sys po stronie nn jako odpowiedź na wzrosty i spadki napięcia w liniach zasilających.
 • Parametryzacja analizatorów JEE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, PN - EN 50160, IRiESD.
09.10.2015 r., Pompy ciepła, dolne źródła energii i fotowoltaika, Astat Sp. z o.o. Poznań
POMPY CIEPŁA:
 • Dobór pomp ciepła
 • Projektowanie systemów z pompami ciepła
 • Rodzaje układów i sposoby ich regulacji
 • Podstawowe informacje o firmie CTA
 • Linia produktów CTA

DOLNE ŹRÓDŁA ENERGII:
 • Wydajność i żywotność dolnych źródeł energii
 • Rodzaje dolnych źródeł energii
 • Kolektory płaskie, sondy, pale energetyczne - gdzie i kiedy stosować, wady i zalety
 • Nietypowe źródła energii i sposoby ich wykorzystania

FOTOWOLTAIKA:
 • Kompleksowe instalacje fotowoltaiczne
 • Przykłady inwestycji i korzyści wynikające z użytkowania
 • Sposoby finansowania
13-14.10.2015 r., Testery wiązek kablowych firmy Adaptronic, Astat Sp. z o.o. Poznań
 • Przygotowanie drugiej części kabli adaptacyjnych
 • Przygotowanie programu do testu funkcjonalnego pokaz praktyczny
 • Wprowadzanie zmian w programach typu KT pokaz praktyczny
 • Współpraca testera firmy Adaptronic ze sterownikiem PLC
 • Przygotowanie programu testowego od podstaw
 • Przygotowanie biblioteki konektorów
 • Przygotowanie biblioteki błędów dla danej wiązki
 • Przygotowanie raportu
 • Przygotowanie etykiety
 • Odpowiedzi na przedstawione pytania
23.10.2015 - FINDER - Nowoczesne rozwiązania w automatyce i systemach sterowania, Astat Sp. z o.o. Rurzyca
 • Prezentacja firmy FINDER: polityka jakości, certyfikaty i dopuszczenia
 • Przegląd produktów „Finder to nie tylko przekaźnik”
 • Przekaźniki elektromagnetyczne - zastosowanie w aplikacjach przemysłowych, budynkowych i nie tylko
 • Przekaźniki kontrolne - bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i ludzi
 • Przekaźniki czasowe - zastosowanie
 • Nowości w ofercie przemysłowej:
  • Zasilacze przemysłowe i modułowe
  • Seria 39 nowe rozwiązania i trendy w przemyśle
  • Gniazda - Push-Inn - szybkie i bezpieczne połączenie
 • Oferta przekaźników instalacyjnych:
  • Sterowanie oświetleniem
  • Zegary dobowe i astro
  • Programowanie NFC
 • Aplikacje mobilne dla naszych klientów
26-29.10.2015r., Kompatybilność elektromagnetyczna - Projektowanie płytek PCB z uwzględnieniem kompatybilności elektromagnetycznej i integralności sygnałów, Astat Sp. z o.o. Poznań
O kursie:
Podczas czterodniowego spotkania jeden z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej, Mark Montrose, starszy członek IEEE, w przystępny sposób zapoznał kursantów z zasadami projektowania urządzeń w zgodzie z wymogami EMC.
Tegoroczny kurs, w odpowiedzi na potrzeby kursantów, poza tradycyjną formą wykładową, urozmaicony został o warsztaty pomiarowe.
To jedyny taki kurs w Polsce! UWAGA: Cały kurs został przeprowadzony w języku angielskim!


Warsztaty:
Forma warsztatów dała jedyną w swoim rodzaju możliwość przedyskutowania i rozwiązania realnego problemu EMC, a dokładniej Państwa problemu EMC.
Była to również doskonała forma nauki rozwiązywania problemów EMC dla pozostałych uczestników kursu.


Tematyka 4-dniowego kursu:
Projektowanie płytek PCB z uwzględnieniem kompatybilności elektromagnetycznej i integralności sygnałów.

ELECTROMAGNETICS AND COMPATIBILITY MADE SIMPLE
 • Basic Aspects of EMC and Related Concerns
 • Maxwell Made Simple / Right Hand Rule
 • Antenna Structures and Field Impedance
 • EMI Created from Closed Loop Circuits
 • Return Current Path of Travel
 • Loop Area Between Components that Cause EMI
 • Common- and Differential-Mode Current Creation
 • The Need for to Minimize Unwanted Flux
BACKPLANES, DAUGHTER CARDS AND RIBBON CABLES
 • Design Basics - Areas of Concern
 • Specifying Construction Requirements
 • Mechanical Concerns and Interconnects
 • How to Assign an Optimal Pinout
BACKPLANES, DAUGHTER CARDS AND RIBBON CABLES
 • Grounding Concepts, Defi nitions and Symbols
 • Grounding Misconception
 • Different Types of Grounds Used in at a System Level
EMC SUPPRESSION CONCEPTS FOR PRINTED CIRCUIT BOARDS
 • Image Plane Theory
 • RF Current and Flux Cancellation
 • Loop Area and Current Flow (Different Layers)
 • Calculating RF Field Propagation Energy
 • Ground Slots and Through-Hole Component Effects
 • Functional Partitioning
CLOCKS, IMPEDANCE CONTROL AND TRACE ROUTING
 • Understanding the Frequency Spectra (Fourier Analysis)
 • Microstrip and StriplineTopologies
 • Impedance Control Equations
 • Capacitive Loading
 • Calculating Maximum Trace Length for Critical Nets
 • Routing Clocks, Differential and LVDS Signals
 • Layer Jumping and Routing Over Split Planes
POWER DISTRIBUTION NETWORKS
(USING DECOUPLING CAPACITORS)

 • Power Distribution Network Overview
 • Capacitor Details; Types, Dielectrics, Functional Use
 • Capacitors Characteristic and Self-Resonance
 • Effects of Capacitors in Parallel
 • Power and Return Plane Capacitance
 • Confl icting Rules When Using Decoupling Capacitors
 • Multi-pole Decoupling Concept
 • Decoupling Radius of Operation and Capacitor Brigade
 • Placement Recommendations
 • Buried Capacitance
LAYER STACKUP ASSIGNMENTS
 • Single, Double and Multilayer Assignments
 • Film and Manufacturing Concerns
INTERCONNECTS AND I/O
 • Partitioning, Isolation (Moating) and Bridging
 • Image Plane Violation Effects
 • Digital and Analog Partitioning, Layout and Filtering
 • Filtering and Grounding
 • Common-Mode and Differential-Mode Currents on I/O Cables
 • Multi-Point Grounding or I/O Connectors
 • Video and Audio Circuit Layout
MISCELLANEOUS DESIGN TECHNIQUES/CONCEPTS
 • Localized Planes
 • Trace Routing for Corners
 • The 20-H Rule
 • Grounded Heatsinks
 • Electronic Bandgaps
BACKPLANES, DAUGHTER CARDS AND RIBBON CABLES
 • Design Basics - Areas of Concern
 • Specifying Construction Requirements
 • Mechanical Concerns and Interconnects
 • How to Assign an Optimal Pinout
BASIC GROUNDING CONCEPTS
 • Grounding Concepts, Defi nitions and Symbols
 • Grounding Misconception
 • Different Types of Grounds Used in at a System Level
GROUNDING METHODOLOGIES (PRINTED CIRCUIT BOARDS)
 • Floating/Single/Multiple/Hybrid Grounding Systems
 • Ground Trees
GROUND LOOPS AND COMMON IMPEDANCE COUPLING
 • Inductance of Wire
 • Minimizing Ground Inductance
 • Mutual Inductance/Capacitance Between Transmission Lines
 • Common Impedance Coupling
 • Difference in Loop Area–Square vs. Circle
 • Ground Loop Control–System and Adapter Cards
 • Common-Mode Rejection Related to Components
 • Avoiding Ground Loops
ELECTROSTATIC DISCHARGE (ESD) PROTECTION

COMPUTER SIMULATION EXAMPLES
 • Shielding Theory
 • Defi nition and the Need to Shield
 • Transmission Line Theory of Shielding Effectiveness
 • Skin Depth and Absorption Loss
 • Multiple Refl ections in Thin Shields
 • Use of Apertures in Shields Including Waveguides
PRINTED CIRCUIT BOARD SHIELDING APPLICATIONS

SHIELDING APPLICATIONS AND IMPLEMENTATION
 • The Need to Use Gaskets and Types of Materials
 • Characteristics and Issues of Using Gasket Material
 • Mechanical Problems
 • Electrochemical Grouping
 • Gasket Implementation
 • Conductive Coatings and Metallization Techniques
 • Shielding Integrity Violations and Discontinuities
 • Slot Antenna and Joint Unevenness
 • Proper and Improper Shield Penetrations
FILTERING
 • What is a Filter and How to Use and Select Them
03-06.09.2015r., Normy i przepisy prawne związane z odbiorem oraz eksploatacją instalacji elektrycznych. Testery Profitest firmy Gossen Metrawatt do badania instalacji elektrycznych., Polańczyk
10-11.09.2015 r., Bezpieczna eksploatacja maszyn - metody zabezpieczania stref niebezpiecznych, Astat Sp. z o.o. Obłaczkowo
 • Metody zabezpieczania stref niebezpiecznych maszyn - systemy wygrodzeń firmy SATECH
 • Omówienie wprowadzanej w 2016 normy ISO 14120
 • Techniczne środki bezpieczeństwa stosowane przy bezpiecznej eksploatacji maszyn
 • Wskazywanie, ostrzeganie i alarmowanie - urządzenia sygnalizacyjne firmy Pfannenberg
16.09.2015r., Przegląd oferty firmy Sigma Elektrik - przekładniki, urządzenia do rozdzielnic, styczniki, wyłączniki, Wisła
18.09.2015r., Cosmotec-Stulz - kontrola temperatury w szafach i obudowach przemysłowych. Circutor - baterie kondensatorów, Wisła
24.09.2015 r., Jakość energii elektrycznej z punktu widzenia odbiorcy. Metody poprawy jakości energii., Hotel Qubus Gliwice
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego - omówienie treści rozporządzenia, dopuszczalne wartości parametrów JEE
 • Analiza jakości energii elektrycznej z punktu widzenia odbiorcy
 • Narzędzia do analizy wyników
 • Studium przypadku na podstawie przeprowadzonych pomiarów
 • Sposoby poprawy podstawowych wskaźników jakości energii elektrycznej
 • Pomiary praktyczne i błędy popełniane przy podłączaniu analizatora jakości energii elektrycznej
02.07.2015r., System monitorowania jakości energii elektrycznej WinPQ (a-eberle) - możliwości systemu w zakresie konfiguracji i wykorzystania w analizie danych z różnych poziomów napięć WN,SN, nn, Politechnika Wrocławska
13.07.2015 r., Coaching w zakresie efektywnej sprzedaży elementów automatyki przemysłowej i komponentów dla przemysłu, Poznań
22.07.2015 r., Użytkowanie analizatorów jakości energii elektrycznej PQ Box 100, Gliwice
01.06.2015 r., Coaching w zakresie efektywnej sprzedaży systemów automatyki budynku, Poznań
08.06.2015 r., Coaching w zakresie efektywnej sprzedaży systemów automatyki budynku, Poznań
15.06.2015 r., Coaching w zakresie efektywnej sprzedaży systemów automatyki budynku, Poznań
18.06.2015 r., Zasady optymalnego doboru układów pomiarowych na nn i SN, Astat Sp. z o.o. Poznań
 • Przekładniki nn
 • Przekładniki SN
 • Mierniki analogowe, izolatory, połączenia miedziane
 • Liczniki energii elektrycznej
 • Analizatory parametrów sieci
 • Kompensacja mocy biernej jako element obniżający koszty
22.06.2015 r., Coaching w zakresie efektywnej sprzedaży elementów automatyki przemysłowej i komponentów dla przemysłu, Poznań
22-24.06.2015 r., SCADA PROMOTIC jako narzędzie do optymalizacji i wizualizacji procesów - Efektywność zarządzania, Astat Sp. z o.o. Poznań
Część 1.
 • Instalacja programu PROMOTIC
 • Uruchamianie aplikacji
 • Wytworzenie (założenie) projektu
  • Konfiguracja wstępna
  • Panele WEB
  • Wytworzenie aplikacji w RtFree
  • Zawartość pliku aplikacji PRA
  • PmWorkspace - objaśnienie i prezentacja
 • Panele WEB
 • Wytworzenie aplikacji w RtFree
 • Zawartość pliku aplikacji PRA
 • PmWorkspace - objaśnienie i prezentacja
Część 2.
 • System INFO
 • Język VB, podzbiór VBScript VBScript ograniczenia dla globalnych obiektów Pm
 • Globalny obiekt Pm
 • Dokumentacja PROMOTIC
 • Zakładka Obiekt
 • Zakładka Zdarzenia
Część 3.
 • Trendy
 • ExtTrend
 • TrendsView
 • Dokładność czasu w trendach
 • Sposób zapisu czasu
 • Sposób zapisu - archiwizujący (backups) i cykliczny (cyclic)
 • Optymalizacja zapisu
 • Dokładność czasu w trendach
 • Sposób zapisu czasu (lokalny-letni/standardnowyzawsze zimowy)
 • Sposób zapisu - archiwizujący (backups) i cykliczny (cyclic)
 • Optymalizacja zapisu
Część 4.
 • PmPanel
 • Edytor paneli
 • Elementy grafi czne, jako obiekty
 • OpenView
 • Sposoby wprowadzania danych do PROMOTIC
 • Zakładka Obiekt
 • Zakładka Zdarzenia
Część 5.
 • PmData
 • VBScript
 • Alarmy/Eventy
 • Globalne metody i zmienne
Część 6.
 • Komunikacja
  • Pm.FileText...
  • PmDll
  • PmActiveX
  • Koncepcja jak wytwarzać Pm projekty
  • Ogólna lista obiektów Pm
 • Przykład zastosowania PmTable i PmDatabase
 • Przykład zastosowania PmPrototype oraz Parametrów elementów graficznych
30.06.2015 r., Coaching w zakresie efektywnej sprzedaży elementów automatyki przemysłowej i komponentów dla przemysłu, Poznań
11.05.2015 r., Coaching w zakresie efektywnej sprzedaży komponentów dla energetyki oraz miernictwa, Poznań
12.05.2015 r., Przetworniki pomiarowe obrotu, Astat Sp. z o.o. Poznań
 • Enkodery inkrementalne, budowa i interfejsy
 • Enkodery absolutne, budowa i interfejsy
 • Programowanie enkoderów CANopen/Profi bus
 • Programowanie liczników nastawnych
 • Montaż enkoderów, przykładowe aplikacje dla liczników i enkoderów
 • Pierścienie ślizgowe
 • Złącza obrotowe
13-14.05.2015 r., Seminarium: KOLEJ NA ASTAT, Astat Sp. z o.o. Poznań
Testery wiązek kablowych, szaf sterowniczych oraz całych pojazdów - firmy ADAPTRONIC:
 • programowanie testerów wiązek kablowych - zastosowanie dodatkowych zmiennych projektowych,
 • wykorzystanie czytników kodów kreskowych (pokaz praktyczny) do optymalizacji procesu produkcyjnego wiązek kablowych,
 • automatyzacja procesu przygotowania programu testowego z zastosowaniem konwertera UNICAD,
 • inteligentne kable adaptacyjne w zastosowaniach przemysłowych (pokaz praktyczny),
 • Multiplex czy Single Points plusy i minusy poszczególnych technologii,
 • najnowsze oprogramowanie do testerów wiązek kablowych,
 • testy funkcjonalne - sposób działania i programowanie - aplikacje (pokaz praktyczny),
 • najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie testowania wiązek,
 • przykładowe aplikacje (możliwość pracy na testerach),
 • testery średnio i wysokonapięciowe (stacjonarne oraz modułowe).

Pozostałe zagadnienia:
 • aktualne normy konstrukcji oraz wymagania bezpieczeństwa przewodów do taboru kolejowego (Prysmian),
 • testery do 75 kV DC (Schleich),
 • wymagania normatywne dotyczące pomiaru pól magnetycznych dla kolejnictwa wg EN50500 (Maschek),
 • niezawodne przekaźniki kolejowe (Finder),
 • wielostykowe złącza przemysłowe (GWconnect),
 • nowoczesne systemy prowadzenia i ochrony przewodów,
 • innowacyjne przepusty kablowe (Icotek),
 • łączniki sterownicze (Kraus & Naimer).
14.05.2015 r., Szkolenia dla osób obsługujących Cewki Petersena w stacjach elektroenergetycznych zakładu PGE Dystrybucja S.A. dostarczone przez firmę Astat sp. z o.o., Nałęczów
18.05.2015 r., Coaching w zakresie efektywnej sprzedaży komponentów dla energetyki oraz miernictwa, Poznań
19.05.2015 r., Norma ISO 50001 - system zarządzania energią w przemyśle, Warszawa
System zarządzania energią:
 • wprowadzenie systemu zarządzania energią
 • odpowiedzialność zarządu
 • polityka energetyczna i efektywność energetyczna
Ocena energetyczna i efektywność energetyczna:
 • dane bazowe do oceny energetycznej
 • wskaźniki energetyczne
 • cele energetyczne i plany działania
 • kompetencje, szkolenie i świadomość pracowników
 • dokumentacja i zarządzanie dokumentami
Kontrola operacyjna:
 • komunikacja
 • monitorowanie, pomiary i analizy
 • audyt wewnętrzny
 • działania korygujące i zapobiegawcze
 • Management Review
Systemy monitoringu mediów i procesów:
 • dostawca energii, umowa, rachunki
 • sposób na bezpieczne i optymalne zużycie
 • skuteczność inwestycji: czy to jest opłacalne?
 • inne media: sprężone powietrze, gaz, woda, itp.
19.05.2015 r., Szkolenia dla osób obsługujących Cewki Petersena w stacjach elektroenergetycznych zakładu ENEA Operator Sp. z o.o. dostarczone przez firmę Astat sp. z o.o., Poznań
19-20.05.2015 r., Konferencja: Niepewność pomiarowa w badaniach EMC, Poznań
Cel konferencji:
Celem Konferencji jest przybliżenie tematyki pomiarów radioelektrycznych niepewności pomiarowej w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej. Prezentowane i dyskutowane będą praktyczne zagadnienia techniczne i ekonomiczne tematyki pomiarów EMC.

Zakres konferencji:
 • Teoretyczne wprowadzenie do tematyki niepewności pomiarów
 • Testy odporności na pole magnetyczne na stanowisku do testów 61000-4-8: praktyczny pomiar , wykonanie obliczeń niepewności
 • Zmiany w zakresie dyrektyw CE
 • Pomiary emisji zaburzeń promieniowanych w komorze SAC3m zgodnie z 55022 klasa B 30MHz-1GHz: praktyczny pomiar w komorze SAC 3m , wykonanie obliczeń niepewności
 • Prezentacja Laboratorium Urządzeń Elektronicznych oraz Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych działającego w Instytucie Logistyki i Magazynowania
 • Prezentacja sprzętu do komercyjnych testów odporności ESD, Burst, Surge, Pole Magnetyczne
 • Testy odporności urządzeń na zaburzenia w zakresie częstotliwości 2kHz - 150kHz zgodnie z PN-EN 61000-4-19
25.05.2015 r., Coaching w zakresie efektywnej sprzedaży komponentów dla energetyki oraz miernictwa, Poznań
26-27.05.2015r. - Elementy automatyki przemysłowej - FINDER, Astat Sp. z o.o. Poznań
09.04.2015 r., Praktyczne zastosowanie elementów przekaźnikowych w systemach automatyki przemysłowej i sterowania BMS, Gdańsk - ALFA-ELEKTRO Sp. z o.o.
09.04.2015 r., Praktyczne zastosowanie elementów przekaźnikowych w systemach automatyki przemysłowej i sterowania BMS, Gdynia - PPH COMEL Sp.z o.o.
16.04.2015 r., Stabilność systemu elektroenergetycznego w świetle ustawy o OZE, Warszawa - RWE STOEN
16.04.2015 r., Szkolenia dla osób obsługujących Cewki Petersena w stacjach elektroenergetycznych zakładu Energa Operator S.A. dostarczone przez firmę Astat sp. z o.o., Kościerzyna
17.04.2015 r., Stabilność systemu elektroenergetycznego w świetle ustawy o OZE, Białystok - ZEW
17.04.2015 r., Pompy ciepła i dolne źródła energii, Astat Sp. z o.o. Poznań
POMPY CIEPŁA:
 • Dobór pomp ciepła
 • Projektowanie systemów z pompami ciepła
 • Rodzaje układów i sposoby ich regulacji
 • Podstawowe informacje o firmie CTA
 • Linia produktów CTA
DOLNE ŹRÓDŁA ENERGII:
 • Wydajność i żywotność dolnych źródeł energii
 • Rodzaje dolnych źródeł energii
 • Kolektory płaskie, sondy, pale energetyczne - gdzie i kiedy stosować, wady i zalety
 • Nietypowe źródła energii i sposoby ich wykorzystania
20.04.2015 r., Coaching w zakresie efektywnej sprzedaży systemów oraz produktów z branży automatyki i energetyki, Poznań
21.04.2015 r., Jakość energii elektrycznej: aktualny stan prawny, podstawowe wskaźniki, urządzenia do analizy, interpretacja wyników, Astat Sp. z o.o. Poznań
 • Aktualny stan prawny dla zagadnień związanych z JEE:
  • rozporządzenie ministra gospodarki
  • norma EN 50160
  • Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej
 • Ustawa o odnawialnych źródłach energii
 • Analiza wyników badań tłumienności sieci SN - DA-BOX 2000
 • Prognozowanie wytwarzania energii OZE z wykorzystaniem systemu sieci neuronowej - dostępne możliwości
 • System do regulacji napięć LVRsys po stronie nn jako odpowiedź na wzrosty i spadki napięcia w liniach zasilających
 • Stacjonarny system monitoringu JEE WinPQ w Tauron Dystrybucja. Możliwości systemu w zakresie implementacji danych z analizatorów stacjonarnych i korelacji z istniejącą bazą danych
 • Budowa nadrzędnego systemu akwizycji danych z analizatorów JEE na przykładzie programu WinPQ
24.04.2015 r., System inteligentnego budynku By-Me firmy VIMAR, Astat Sp. z o.o. Poznań
BLOK 1 - INFORMACJE OGÓLNE:
 • Ogólne informacje o producencie - firmie VIMAR
 • Omówienie serii produktów: NEVE, PLANA, IDEA, ARKE, EIKON
BLOK 2 - CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU BY-ME:
 • Co to jest automatyka budynków
 • Charakterystyka i możliwości systemy by-Me
 • Magistrala i struktura by-Me
 • Urządzenia by-Me
BLOK 3 - PROGRAMOWANIE:
 • Podstawy programowania
 • Grupy, sceny i programy w by-Me
 • Web-Serwer
 • Nowości firmy VIMAR
 • Podsumowanie, pytania, dyskusja
 
27.04.2015 r., Coaching w zakresie efektywnej sprzedaży systemów oraz produktów z branży automatyki i energetyki, Poznań
02.03.2015 r., Coaching w zakresie efektywnej sprzedaży systemów kontroli i monitoringu jakości energii elektrycznej, Poznań
04.03.2015 r., Kompatybilność elektromagnetyczna - podstawy ekranowania i filtrowania zakłóceń oraz projektowania płytek PCB, Astat Sp. z o.o. Obłaczkowo
Wstęp do kompatybilności elektromagnetycznej EMC.
 • Co to jest kompatybilność elektromagnetyczna EMC?
 • Definicje pojęć i skrótów.
 • Dyrektywy unijne, normy ogólne i produktowe, znak CE, normy militarne.
 • Pojęcie emisji i odporności.
 • Definicja zjawisk przewodzonych i promieniowanych.
Emisja i odporność przewodzona: normy i metody pomiarowe.
 • Charakterystyka zjawisk przewodzonych.
 • Normy EMC związane ze zjawiskami przewodzonymi.
 • Metody pomiaru i normatywne stanowiska pomiarowe.
Technika filtrowania zaburzeń przewodzonych.
 • Teoria dotycząca działania pasywnych filtrów RFI.
 • Parametry pasywnych filtrów RFI.
 • Właściwy montaż i użytkowanie filtrów.
 • Napęd falownikowy jako specyficzne źródło zaburzeń przewodzonych.
Technika ekranowania zaburzeń promieniowanych.
 • Teoria dotycząca zjawiska ekranowania.
 • Efekt slotu a skuteczność ekranowania.
 • Kompatybilność elektrogalwaniczna.
 • Przegląd dostępnych uszczelek elektromagnetycznych, ich wady i zalety.
Technika odprowadzania ciepła z uwzględnieniem EMC.
 • Charakterystyka klasycznej metody odprowadzenia ciepła za pomocą radiatorów i wentylatorów.
 • Innowacyjne materiały termoprzewoprzewodzące, ich zalety i metody stosowania.
Projektowanie płytek PCB zgodnie z zasadami EMC: właściwe mocowanie PCB w urządzeniu.
 • Pojęcie podstawy montażowej chassis.
 • Mocowanie PCB do chassis: bezpośrednie, pojemnościowe i hybrydowe.
 • Częstotliwość rezonansu własnego elementów odsprzęgających i wnęk rezonansowych.
 • Impedancja przejściowa i pola rozproszenia.
Projektowanie płytek PCB: właściwe prowadzenie masy i zasilania.
 • Definicja płaszczyzn.
 • Szczeliny i otwory w płaszczyznach.
 • Prądy powrotne w płytkach PCB.
 • Rezonanse w płaszczyznach i między płaszczyznami.
Praktyczne pokazy zagadnień związanych z EMC w laboratorium firmy Astat.
 • Skaner EMC z sondami pola bliskiego jako metoda lokalizacji źródła zaburzeń na płytce PCB.
 • Pomiary skuteczności ekranowania w klatce Faradaya.
 • Pomiar emisji przewodzonej.
 • Testy odporności przewodzonej i ESD.
05.03.2015 r., Jakość energii elektrycznej z punktu widzenia odbiorcy. Metody poprawy jakości energii., Astat Sp. z o.o. Poznań
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
 • Analiza jakości energii elektrycznej z punktu widzenia odbiorcy energii.
 • Narzędzia do analizy wyników. Studium przypadku na przykładzie przeprowadzonych pomiarów.
  Sposoby poprawy podstawowych wskaźników jakości energii elektrycznej.
 • Pomiary praktyczne i błędy przy podłączaniu analizatora jakości energii elektrycznej.
09.03.2015 r., Coaching w zakresie efektywnej sprzedaży systemów kontroli i monitoringu jakości energii elektrycznej, Poznań
10.03.2015 r., Norma ISO 50001 - system zarządzania energią w przemyśle, Astat Sp. z o.o. Poznań
System zarządzania energią:
 • wprowadzenie systemu zarządzania energią
 • odpowiedzialność zarządu
 • polityka energetyczna i efektywność energetyczna
Ocena energetyczna i efektywność energetyczna:
 • dane bazowe do oceny energetycznej
 • wskaźniki energetyczne
 • cele energetyczne i plany działania
 • kompetencje, szkolenie i świadomość pracowników
 • dokumentacja i zarządzanie dokumentami
Kontrola operacyjna:
 • komunikacja
 • monitorowanie, pomiary i analizy
 • audyt wewnętrzny
 • działania korygujące i zapobiegawcze
 • Management Review
Systemy monitoringu mediów i procesów
 • dostawca energii, umowa, rachunki
 • sposób na bezpieczne i optymalne zużycie
 • skuteczność inwestycji: czy to jest opłacalne?
 • inne media: sprężone powietrze, gaz, woda, itp.
 • zrównoważony rozwój
11.03.2015 r., Przekaźniki półprzewodnikowe oraz regulatory temperatury, Astat Sp. z o.o. Poznań
 • Prezentacja firmy ELCO SrL
 • Produkty z oferty firmy ELCO
 • Przekaźniki półprzewodnikowe:
  • montaż do płytki drukowanej
  • montaż na szynę DIN
  • montaż na radiator
 • Półprzewodniki z radiatorem zastosowanie i aplikacje
 • Zalety przekaźników SSR w odniesieniu do standardowych rozwiązań elektromagnetycznych
 • Regulatory temperatury:
  • przegląd oferty
  • wykonania i podstawowe parametry
  • rewolucja w regulatorach temperatury
  • protokoły komunikacyjne, podstawowe nastawy
  • zastosowanie
20.03.2015 r., Niezawodne instalacje sanitarne firmy te-sa i Zehnder, Astat Sp. z o.o. Poznań
TEMAT: Systemy rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego i instalacji wyposażonej w grzejniki firmy te-sa
 • Układy regulacji systemów grzewczych
 • Rozdzielacze
 • Nowe rozwiązania w dziedzinie rozdzielaczy
 • Grupy pompowe
 • Akcesoria

TEMAT: Pompy do wody i przepompownie ścieków firmy Zehnder
 • Pompy zatapialne
 • Urządzenia do usuwania wody brudnej
 • Urządzenia do usuwania ścieków
 • Stacje pomp
 • Pompy domowe i ogrodowe
24.03.2015 r., Zasady optymalnego doboru układów pomiarowych na nn i SN, Astat Sp. z o.o. Poznań
 • Przekładniki nn
 • Przekładniki SN
 • Mierniki analogowe, izolatory, połączenia miedziane
 • Liczniki energii elektrycznej
 • Analizatory parametrów sieci
 • Kompensacja mocy biernej jako element obniżający koszty
 • Kompensacja prądów ziemnozwarciowych w GPZ za pomocą cewki nadążnej firmy EGE
25.03.2015 r., Coaching w zakresie efektywnej sprzedaży systemów oraz produktów z branży automatyki i energetyki, Poznań
26.03.2015 r., Programowanie paneli operatorskich firmy Pro-face, Astat Sp. z o.o. Poznań
 • Przedstawienie serii GP4000 oraz SP5000
 • Obsługa podstawowa paneli Pro-face
 • Konfiguracja sprzętowa panelu (tryb offline)
 • Tworzenie kopii zapasowej, wymiana paneli
 • Diagnostyka oraz usuwanie awarii
 • Tworzenie projektu w oprogramowaniu GP Pro-Ex
 • Konfiguracja komunikacji ze sterownikami PLC
 • Podstawy tworzenia ekranów graficznych
 • Proste elementy graficzne (przyciski, lampki, tekst, itp.)
 • Definicje alarmów i opisów
 • Zarządzanie użytkownikami i prawami dostępu
 • Archiwizacja danych oraz rejestrowanie zdarzeń
 • Animacje
02.02.2015 r., Coaching w zakresie efektywnej sprzedaży systemów kontroli i monitoringu kosztów energii elektrycznej, Poznań
06.02.2015 r., Pompy ciepła i dolne źródła energii, Astat Sp. z o.o. Poznań
POMPY CIEPŁA:
 • Dobór pomp ciepła
 • Projektowanie systemów z pompami ciepła
 • Rodzaje układów i sposoby ich regulacji
 • Podstawowe informacje o firmie CTA
 • Linia produktów CTA
DOLNE ŹRÓDŁA ENERGII:
 • Wydajność i żywotność dolnych źródeł energii
 • Rodzaje dolnych źródeł energii
 • Kolektory płaskie, sondy, pale energetyczne - gdzie i kiedy stosować, wady i zalety
 • Nietypowe źródła energii i sposoby ich wykorzystania
09.02.2015 r., Coaching w zakresie efektywnej sprzedaży systemów kontroli i monitoringu kosztów energii elektrycznej, Poznań
11.02.2015 r., Kompatybilność elektromagnetyczna - podstawy ekranowania i filtrowania zakłóceń oraz projektowania płytek PCB, Astat Sp. z o.o. Obłaczkowo
Wstęp do kompatybilności elektromagnetycznej EMC.
 • Co to jest kompatybilność elektromagnetyczna EMC?
 • Definicje pojęć i skrótów.
 • Dyrektywy unijne, normy ogólne i produktowe, znak CE, normy militarne.
 • Pojęcie emisji i odporności.
 • Definicja zjawisk przewodzonych i promieniowanych.
Emisja i odporność przewodzona: normy i metody pomiarowe.
 • Charakterystyka zjawisk przewodzonych.
 • Normy EMC związane ze zjawiskami przewodzonymi.
 • Metody pomiaru i normatywne stanowiska pomiarowe.
Technika filtrowania zaburzeń przewodzonych.
 • Teoria dotycząca działania pasywnych filtrów RFI.
 • Parametry pasywnych filtrów RFI.
 • Właściwy montaż i użytkowanie filtrów.
 • Napęd falownikowy jako specyficzne źródło zaburzeń przewodzonych.
Technika ekranowania zaburzeń promieniowanych.
 • Teoria dotycząca zjawiska ekranowania.
 • Efekt slotu a skuteczność ekranowania.
 • Kompatybilność elektrogalwaniczna.
 • Przegląd dostępnych uszczelek elektromagnetycznych, ich wady i zalety.
Technika odprowadzania ciepła z uwzględnieniem EMC.
 • Charakterystyka klasycznej metody odprowadzenia ciepła za pomocą radiatorów i wentylatorów.
 • Innowacyjne materiały termoprzewoprzewodzące, ich zalety i metody stosowania.
Projektowanie płytek PCB zgodnie z zasadami EMC: właściwe mocowanie PCB w urządzeniu.
 • Pojęcie podstawy montażowej chassis.
 • Mocowanie PCB do chassis: bezpośrednie, pojemnościowe i hybrydowe.
 • Częstotliwość rezonansu własnego elementów odsprzęgających i wnęk rezonansowych.
 • Impedancja przejściowa i pola rozproszenia.
Projektowanie płytek PCB: właściwe prowadzenie masy i zasilania.
 • Definicja płaszczyzn.
 • Szczeliny i otwory w płaszczyznach.
 • Prądy powrotne w płytkach PCB.
 • Rezonanse w płaszczyznach i między płaszczyznami.
Praktyczne pokazy zagadnień związanych z EMC w laboratorium firmy Astat.
 • Skaner EMC z sondami pola bliskiego jako metoda lokalizacji źródła zaburzeń na płytce PCB.
 • Pomiary skuteczności ekranowania w klatce Faradaya.
 • Pomiar emisji przewodzonej.
 • Testy odporności przewodzonej i ESD.
13.02.2015 r., System inteligentnego budynku By-Me firmy VIMAR (I st.), Astat Sp. z o.o. Poznań
BLOK 1 - INFORMACJE OGÓLNE:
 • Ogólne informacje o producencie - firmie VIMAR
 • Omówienie serii produktów: NEVE, PLANA, IDEA, ARKE, EIKON
BLOK 2 - CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU BY-ME:
 • Co to jest automatyka budynków
 • Charakterystyka i możliwości systemy by-Me
 • Magistrala i struktura by-Me
 • Urządzenia by-Me
BLOK 3 - PROGRAMOWANIE:
 • Podstawy programowania
 • Grupy, sceny i programy w by-Me
 • Web-Serwer
 • Nowości firmy VIMAR
 • Podsumowanie, pytania, dyskusja
 
16.02.2015 r., Coaching w zakresie efektywnej sprzedaży systemów kontroli i monitoringu jakości energii elektrycznej, Poznań
18.02.2015 r., Ochrona przeciwprzepięciowa, Astat Sp. z o.o. Poznań
Wstęp: przyczyny przepięć, ogólne wymagania norm.

Zasada działania ograniczników przepięć, budowa.
Ochrona przed przepięciami obwodów:
 • Zasilania napięciem zmiennym - ograniczniki typu T1; T2; T1+T2 wg PN-EN 61643-11
 • AKP:
  • ogólne wymagania wg IEC 61643-22 i zasady stosowania,
  • przykłady rozwiązań do ochrony:
   • sygnałów analogowych, sygnałów dyskretnych i innych,
   • nowoczesne rozwiązania dla AKPiA monitorowane zdalnie
Następstwo normy PN-EN 62305-3.
Badanie stanu ograniczników przepięć, mobilne laboratorium badania ograniczników przepięć CHECKMASTER.
24.02.2015 r., Montaż automatyki do bram firmy GIBIDI, Astat Sp. z o.o. Poznań
NAPĘDY DO BRAM I SZLABANY:
 • Ogólne informacje o dostępnych rozwiązaniach firmy GIBIDI
 • Charakterystyka napędów serii KUDA, TAIMEN, SL344
 • Charakterystyka szlabanów BARR, TOUCHE

PROGRAMOWANIE:
 • Techniczne zagadnienia dotyczące montażu napędów i szlabanów
 • Przeprowadzenie montażu dostarczonych napędów wraz z uczestnikami
 • Zajęcia praktyczne z montażu napędów
 • Omówienie problemów związanych z montażem
20.01.2015 r., Efektywność energetyczna w praktyce, Astat Sp. z o.o. Poznań
 • Ssystemy monitoringu energii elektrycznej oraz innych mediów.
 • Liczniki energii jako skuteczny sposób na pozyskanie ważnych informacji.
 • Zastosowanie zegarów astronomicznych i sterowników oświetlenia w procesie oszczędności energii.
 • Kompensacja mocy biernej jako element obniżający koszty.
 • Efektywność energetyczne pomp ciepła.
 • Efektywność energetyczna w domu i biurze.
 • Czujniki ruchu i sterowniki oświetlenia w dobie efektywności energetycznej.
26.01.2015 r., Coaching w zakresie efektywnej sprzedaży systemów kontroli i monitoringu kosztów energii elektrycznej, Poznań
29.01.2015 r., System inteligentnego budynku By-Me firmy VIMAR (I st.), Astat Sp. z o.o. Poznań
BLOK 1 - INFORMACJE OGÓLNE:
 • Ogólne informacje o producencie - firmie VIMAR
 • Omówienie serii produktów: NEVE, PLANA, IDEA, ARKE, EIKON
BLOK 2 - CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU BY-ME:
 • Co to jest automatyka budynków
 • Charakterystyka i możliwości systemy by-Me
 • Magistrala i struktura by-Me
 • Urządzenia by-Me
BLOK 3 - PROGRAMOWANIE:
 • Podstawy programowania
 • Grupy, sceny i programy w by-Me
 • Web-Serwer
 • Nowości firmy VIMAR
 • Podsumowanie, pytania, dyskusja
 
                                           
 
Newsletter
Na powyższy adres będziesz otrzymywał najświeższe
infromacje dotyczące oferty oraz nowości
 
Copyright by ASTAT 2017 - All rights reserved     Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności Cookies administracja: LUKALA