SZKOLENIA
 
04.12.2014 r., Ochrona elektromagnetyczna serwerowni przed podsłuchem elektromagnetycznym z wykorzystaniem klatek Faradaya, Astat Obłaczkowo
 • Co zagraża współczesnym serwerowniom?
 • Charakterystyka przewodzonych i promieniowanych zagrożeń elektromagnetycznych, opis i definicje pojęć: TEMPEST, ESD, RFI, NEMP/HEMP/LEMP, BURST, SURGE, PQ.
 • Filtrowanie jako metoda zagrożeń przewodzonych.
 • Ekranowanie jako metoda eliminacji zagrożeń promieniowanych.
 • Wybrane akty prawne powiązane z tematyką klatek Faradaya.
 • Ogólna koncepcja budowy klatek Faradaya oraz podstawowe jej funkcje i parametry.
 • Charakterystyka elementów składowych klatek Faradaya: drzwi, panele (wentylacyjne, dostępowe, przejściowe), filtry, rampy.
 • Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnątrz klatki Faradaya: wymagania, ograniczenia i rekomendacje.
 • Opcjonalne wyposażenie dodatkowe klatek Faradaya: systemy: klimatyzacji i wentylacji, gaszenia gazem, ochrony p.poż., alarmowe, kontroli dostępu.
 • Pomiary skuteczności ekranowania: metodyka pomiarów i charakterystyka sprzętu.
 • Pokaz praktyczny: pomiar skuteczności ekranowania na istniejącej klatce Faradaya.
05.12.2014 r., Autoryzowany partner firmy Zehnder i Te-SA, Astat Poznań
TE-SA - KOMPLETNE SYSTEMY ROZDZIELACZY DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO I INSTALACJI WYPOSAŻONEJ W GRZEJNIKI
TEMAT: Nowe rozwiązania w dziedzinie rozdzielaczy
 • Układy regulacji systemów grzewczych
 • Rozdzielacze
 • Grupy pompowe
 • Akcesoria

TEMAT: ZEHNDER - POMPY DO WODY, PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
 • Pompy zatapialne
 • Urządzenia do usuwania wody brudnej
 • Urządzenia do usuwania ścieków
 • Stacje pomp
 • Pompy domowe i ogrodowe
10.12.2014 r., Szyny izolowane sN i WN oraz przepusty szwajcarskiej firmy MGC MOSER-GLASER z grupy PFIFFNER, Astat Poznań
 • Prezentacja produktów firmy MGC Moser-Glaser:
  • System mostów szynowych DURESCA®
  • System mostów szynowych TIRESCA®
  • System mostów szynowych GASLINK®
  • Przepusty ścienne DURESCA®
  • Przepusty transformatorowe i łączeniowe TRAVESCA®
  • Kołnierze izolacyjne
 • Analizatory energii sieci elektrycznej
 • Cewka Petersena
 • Liczniki energii i mierniki parametrów sieci
 • Przekładniki średnionapięciowe
06.11.2014 r., Pomiary termowizyjne w energetyce jako uzupełnienie pomiarów jakości, Astat Poznań
 • Wprowadzenie do tematu pomiarów termowizyjnych
 • Praktyczne aspekty wykonywania pomiarów
 • Tworzenie protokołów pomiarowych
 • Jakość energii elektrycznej jako uzupełnienie pomiarów termowizyjnych
 • Powiązanie jakości energii i termowizji - praktyka
18.11.2014 r., Bezpieczeństwo maszyn, Astat Poznań
 • Bezpieczeństwo maszyn - Podstawy i zasady (dyrektywa maszynowa, normy bezpieczeństwa)
 • Bezpieczeństwo maszyn po 2009 r. - Nowe normy dotyczące bezpieczeństwa maszyn, analiza ryzyka
 • Rozwiązania Safety Phoenix Contact
 • Warsztaty "Jak wykonać bezpieczną maszynę" Analiza ryzyka wg EN ISO 13849
 • Warsztaty Obliczenia w SISTEMIE maszyny
01.10.2014 r., Norma ISO 50001 - system zarządzania energią w przemyśle, Astat Poznań
System zarządzania energią:
 • wprowadzenie systemu zarządzania energią
 • odpowiedzialność zarządu
 • polityka energetyczna i efektywność energetyczna
 • zgodność z przepisami energetycznymi oraz ocena zgodności
Ocena energetyczna i efektywność energetyczna:
 • dane bazowe do oceny energetycznej
 • wskaźniki energetyczne
 • cele energetyczne i plany działania
 • kompetencje, szkolenie i świadomość pracowników
 • dokumentacja i zarządzanie dokumentami
Kontrola operacyjna:
 • komunikacja
 • monitorowanie, pomiary i analizy
 • audyt wewnętrzny
 • działania korygujące i zapobiegawcze
 • Management Review
Systemy monitoringu mediów i procesów:
 • dostawca energii, umowa, rachunki
 • sposób na bezpieczne i optymalne zużycie
 • skuteczność inwestycji: czy to jest opłacalne?
 • inne media: sprężone powietrze, gaz, woda, itp.
 • zrównoważony rozwój
06.10.2014 r., Jakość energii elektrycznej - pomiary, analiza i dobór elementów, SEP Oddział Łódzki
 • Pasywne i aktywne filtry wyższych harmonicznych: charakterystyka i parametry, sposób doboru oraz instalacja i konfiguracja.
 • Filtry zaburzeń o częstotliwościach radiowych (RFI): charakterystyka i parametry, zastosowanie filtrów RFI w falownikowych układach napędowych.
 • Przedstawienie oferty analizatorów energii elektrycznej: charakterystyka i funkcje urządzeń zarówno przenośnych jak i stacjonarnych.
 • Kompensacja mocy biernej: przedstawienie oferty urządzeń do kompensacji mocy biernej, charakterystyka oraz optymalne wykorzystanie.
 • Przedstawienie oferty przyrządów do badań bezpieczeństwa instalacji elektrycznych: charakterystyka i funkcje.
 • Jakość energii elektrycznej: lokalizacja źródła zakłóceń na podstawie zaawansowanych metod analizy z wykorzystaniem oprogramowania WinPQ mobile firmy a-eberle.
9-10.10.2014 r., Testowanie wiązek elektrycznych oraz całych statków powietrznych w Polsce i na Świecie, Politechnika Rzeszowska
Adaptronic
 • Modułowe testowanie statków powietrznych
 • Programowanie testerów wiązek kablowych - tworzenie nowego projektu krok po kroku
 • Szkolenie z zakresu najnowszego oprogramowania do testerów wiązek kablowych
 • Testy funkcjonalne pokaz praktyczny - sposób działania i programowanie - Aplikacje
 • Przygotowanie kabli adaptacyjnych pod daną aplikacje
 • Najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie testowania wiązek kablowych (Nowości)
 • Przykładowe aplikacje (możliwość wypróbowania testerów)
 • Możliwości rozwoju przede wszystkim - najnowsze systemy otwarte
 • Testery średnio i wysoko napięciowe (stacjonarne oraz modułowe)
EMC Partner
Politechnika Rzeszowska

 • Pomiary EMC
 • Testy zgodne z MIL-STD-461 - powietrzne statki wojskowe
 • Testy zgodne z DO-160 - statki powietrzne cywilne
 • Testy laboratoryjne przeprowadzane na Politechnice Rzeszowskiej dostępne dla przemysłu lotniczego
 • Konsultacje i pokaz praktyczny prowadzone przez kadrę Politechniki Rzeszowskiej
 • Testy statków powietrznych i awioniki dotyczące odporności na zaburzenia elektromagnetyczne pochodzenia atmosferycznego (wyładowania atmosferyczne)
13.10.2014 r., Pompy ciepła i dolne źródła energii, Astat Poznań
POMPY CIEPŁA:
 • Dobór pomp ciepła
 • Projektowanie systemów z pompami ciepła
 • Regulacja i integracja
 • Podstawowe informacje o firmie CTA
 • Linia produktów CTA
DOLNE ŹRÓDŁA ENERGII:
 • Wydajność i żywotność dolnych źródeł energii
 • Rodzaje dolnych źródeł energii
 • Kolektory płaskie, sondy, pole energetyczne gdzie i kiedy stosować, wady i zalety
 • Nietypowe źródła energii i sposoby ich wykorzystania
14-15.10.2014 r., Testery wiązek kablowych - warsztaty praktyczne, Astat Poznań
 • Przygotowanie drugiej części kabli adaptacyjnych
 • Przygotowanie programu testowego od podstaw
 • Przygotowanie biblioteki konektorów
 • Przygotowanie biblioteki błędów dla danej wiązki
 • Przygotowanie raportu
 • Przygotowanie etykiety
21.10.2014 r., Urządzenia elektryczne stosowane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, Astat Poznań
 • Urządzenia firmy BARTEC w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • Dyrektywa ATEX - podstawowe informacje (oznaczenia urządzeń, strefy Ex)
 • Szafy sterownicze i obudowy w strefach zagrożonych wybuchem
 • Sygnalizacja i sterowanie w strefach Ex
 • Złącza CABUR dla stref zagrożonych wybuchem
29-30.10.2014 r., Kompatybilność elektromagnetyczna - uziemienie, ekranowanie i filtrowanie jako metody eliminacji zakłóceń na poziomie całego systemu, Astat Poznań
WSTĘP DO EMC
 • Definicje pojęć związanych z EMC
 • Decybele
 • Spektrum sygnałów (analiza Fouriera)
 • Jak powstaje energia RF (prawa Maxwell’a w uproszczeniu)
 • Zasada prawej dłoni i równania Maxwell’a
 • Impedancja pola i konfiguracje anten
 • Co to są prądy symetryczne i asymetryczne
 • Charakterystyki elementów przy częstotliwościach RF
POJĘCIE ZAKŁÓCEŃ ELEKTRYCZNYCH
 • Podstawowe pojęcia w odniesieniu do redukcji zakłóceń elektrycznych
 • Układy cyfrowe jako źródło EMI
 • Podstawowe aspekty związane z EMC i środowiskiem
 • Jaką drogą płyną prądy?
 • Droga najniższej impedancji /typowa konfiguracja okablowania
 • Pojęcie indukcyjności własnej i droga o najniższej impedancji
 • Prądy symetryczne i asymetryczne
 • Podbicia na płaszczyźnie zasilania i powrotu
PODSTAWOWE POJĘCIA W UZIEMIANIU
 • Koncepcje uziemienia i definicje
 • Różne rodzaje uziemień w systemie
 • Różne możliwości ścieżki powrotu
 • Błędne pojęcie o uziemieniu
 • Wymagania odnoście bezpieczeństwa produktu i odniesienia do sygnału
 • Postępowanie z prądami w uziemieniu
FILTROWANIE
 • Potrzeba filtrowania oraz definicje
 • Różne typy konfiguracji filtrów
 • Podstawowe elementy filtru i jego charakterystyki pracy
 • Jak dobrać filtr ferrytowy
 • Wytyczne co do instalacji
TEORIA EKRANOWANIA
 • Definicje i potrzeba ekranowania
 • Teoria linii paskowej w odniesieniu do skuteczności ekranowania
 • Straty na odbiciach i absorpcji oraz głębokość naskórkowa
 • Wielokrotne odbicia w cienkich ekranach
 • Straty na odbiciach i absorpcji w miedzi i cienkich ekranach
 • Szczeliny i falowody poniżej częstotliwości odcięcia
 • Efekty nieciągłości ekranu i efekt anteny szczelinowej
 • Elementy ekranujące na płytki drukowane
 • Przewody ekranowane, różne typy, użycie i realizacje

METODOLOGIE UZIEMIANIA
 • Pływające/pojedyncze/wielokrotne/hybrydowe systemy uziemienia
 • Rozgałęzienia uziemień
EKRANOWANIE, APLIKACJE I REALIZACJE
 • Potrzeba stosowania uszczelek
 • Najpopularniejsze materiały na uszczelki, właściwości i parametry
 • Problemy mechaniczne
 • Grupowanie elektrochemiczne
 • Realizacje uszczelek
 • Powłoki przewodzące
 • Naruszenie integralności ekranu
 • Efekty naruszenia integralności ekranu
 • Efekt anteny szczelinowej i kontrola jej długości
 • Nierówności na połączeniach
 • Właściwe i niewłaściwe przejścia przez ekran
 • Wymagania i realizacje uziemienia ekranu przewodu
 • Realizacja montażu ekranu przewodu
 • Ważne zasady dotyczące uziemiania
PĘTLE MASY I SPRZĘGANIE SIĘ IMPEDANCJI WSPÓLNEJ
 • Indukcyjność przewodu
 • Minimalizacja indukcyjności uziemienia
 • Indukcyjność/pojemność sprzężona pomiędzy liniami transmisyjnymi
 • Sprzęganie się impedancji wspólnej
 • Tłumienie zakłóceń asymetrycznych
 • Unikanie pętli uziemienia przy użyciu technik izolacyjnych
POJĘCIA UZIEMIENIA NA PŁYTKACH DRUKOWANYCH
 • Definicje różnych typów systemów uziemień
 • Rozważania na temat masy i jej rozplanowania
 • Funkcjonalne podzielenie
 • Identyfikacja i kategorie płaszczyzny uziemienia
 • Masa w układach analogowych i cyfrowych
 • Przykłady zastosowań
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA UZIEMIEŃ
 • Unikanie sprzęgania na impedancji wspólnej
 • Wywołanie różnicy potencjałów pomiędzy dwoma punktami odniesienia
 • Podłączenie odniesień sygnałów w optymalnych miejscach
 • Postępowanie z prądami zakłóceniowymi
 • Stosowanie przetworników A/D
 • Postępowanie z napięciami AC w uziemieniu
 • Uziemienie pomiędzy różnymi obwodami i elementami łączącymi
 • Zakończenie ekranu przewodu
 • Aspekty do rozważenia przy doborze przewodów ekranowanych
 • Ekranowane komory
 • Pomiary skuteczności ekranowania i napięć na łączeniach
 • Podsumowanie - uziemienie i ekranowanie
 
23.09.2014 r., Bezpieczeństwo maszyn, Astat Poznań
 • Przekaźniki bezpieczeństwa
 • Moduły Bezpieczeństwa - PSR-TRISAFE-S
 • Bezpieczeństwo dla sieci bezprzewodowej - SAFETY BRIDGE
 • Enkodery Kubler w klasie bezpieczeństwa SIL2 i SIL3
 • Contactrony, zasilacze - komponenty do budowy maszyn
 • Modułowe systemy wygrodzeń bezpieczeństwa firmy Satech
29.09.2014 r., Przetworniki pomiarowe obrotu, Astat Poznań
 • Informacje ogólne
 • Przetworniki pomiarowe kąta obrotu inkrementalne
 • Przetworniki pomiarowe kąta obrotu absolutne
 • Liczniki do enkoderów inkrementalnych
 • Programowanie enkoderów absolutnych
 • Przykładowe ciekawe aplikacje
02.06.2014 r. Czujniki ruchu i przekaźniki instalacyjne w sterowaniu oświetleniem, Astat Poznań
I. PRZEKAŹNIKI INSTALACYJNE
1. PRZEKAŹNIKI ZMIERZCHOWE SERII 10, 11
 • Europejski patent firmy FINDER
 • podstawowe zalety i korzyści wynikające z zastosowania przekaźników
 • programowanie
2. ZEGARY STERUJĄCE
 • przegląd oferty zegarów sterujących
 • programowanie zegarów astronomicznych
 • zalety stosowania zegarów FINDER
3. PRZEKAŹNIKI IMPULSOWE SERII 13, 14, 20
 • podstawowe informacje dotyczące przekaźników impulsowych
 • instalacje elektryczne z wykorzystaniem przekaźników serii 13, 14 i 20
 • korzyści wynikające z zastosowania przekaźników impulsowych
4. PRZEKAŹNIKI Z FUNKCJĄ ŚCIEMNIANIA
 • zastosowanie ściemniaczy FINDER
 • źródła światła dla przekaźników serii 15
 • aplikacje i zastosowanie
5. CZUJNIKI RUCHU I OBECNOŚCI FINDER
 • seria 18 przegląd oferty
 • czujniki ruchu w praktycznym zastosowaniu (film)
 • podstawowe zalety czujników ruchu w budynkach
 • zalety czujników ruchu i obecności FINDER
6. STYCZNIKI MODUŁOWE FINDER
 • seria 22 - prezentacja video
 • seria 22 zastosowanie i funkcje styczników modułowych
7. Podsumowanie oferty FINDER  

II. CZUJNIKI RUCHU I OBECNOŚCI
 • CZUJNIKI RUCHU W WYKONANIACH EKONOMICZNYCH
 • CZUJNIKI RUCHU I OBECNOŚCI 41-700/701
 • CZUJNIKI RUCHU I OBECNOŚCI 2-KANAŁOWE 41-720/721
 • CZUJNIKI RUCHU HIGHBAY 41-771/773
 • CZUJNIKI RUCHU I OBECNOŚCI KNX 41-730/731
 • MINIATUROWE CZUJNIKI RUCHU 41-100
 • STEROWNIKI OŚWIETLENIA
06.06.2014 r. System inteligentnego budynku By-Me firmy VIMAR (I st.), Astat Poznań
BLOK 1 - INFORMACJE OGÓLNE:
 • Ogólne informacje o producencie - firmie VIMAR
 • Omówienie serii produktów: NEVE, PLANA, IDEA, ARKE, EIKON
BLOK 2 - CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU BY-ME:
 • Co to jest automatyka budynków
 • Charakterystyka i możliwości systemy by-Me
 • Magistrala i struktura by-Me
 • Urządzenia by-Me
BLOK 3 - PROGRAMOWANIE:
 • Podstawy programowania
 • Grupy, sceny i programy w by-Me
 • Web-Serwer
 • Nowości firmy VIMAR
 • Podsumowanie, pytania, dyskusja
11.06.2014 r. Kompensacja prądów ziemnozwarciowych za pomocą nadążnej cewki Petersena. Zasady optymalnego doboru układów kompensacyjnych., Astat Poznań
I. Wpływ sposobu uziemienia punktu neutralnego w sieciach średniego napięcia na pracę zabezpieczeń ziemnozwarciowych:
 • Rodzaje sieci średniego napięcia - dobory urządzeń w zespołach kompensacyjnych
 • Wpływ sposobu uziemienia punktu neutralnego na ochronę przeciwporażeniową
 • Zabezpieczenia elektroenergetyczne od zwarć doziemnych w sieciach o różnym sposobie uziemienia punktu neutralnego
 • Wpływ rezystancji przejścia w miejscu zwarcia na działanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych
Prowadzący: dr. inż. Józef Wiśniewski - Politechnika Łódzka

II. Rozwój automatycznej cewki Petersena z płynną regulacją w Polsce
Prowadzący: Zakład Energetyczny

III. Automatyczna praca cewki Petersena – strojenie, krzywe rezonansowe, metoda wtrysku prądowego, wymuszenie składowej czynnej
Prowadzący: EGE

IV. Przekładniki średniego napięcia
Prowadzący: Marek Łochwinowicz (ASTAT)

V. Nowe metody redukcji składowej czynnej przy doziemieniach patent EGE w systemie SGR
Prowadzący: EGE

VI. Prezentacja automatycznej cewki Petersena – opis, zalety, konstrukcja
Prowadzący: EGE

VII. Prezentacja regulatora do nadążnej cewki Petersena
Prowadzący: EGE
13.06.2014 r. Autoryzowany partner firmy Zehnder i Te-SA, Astat Poznań
I. TE-SA - KOMPLETNE SYSTEMY ROZDZIELACZY DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO I INSTALACJI WYPOSAŻONEJ W GRZEJNIKI
Nowe rozwiązania w dziedzinie rozdzielaczy:
 • Układy regulacji systemów grzewczych
 • Rozdzielacze
 • Grupy pompowe
 • Akcesoria
II. ZEHNDER - POMPY DO WODY, PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
 • Pompy zatapialne
 • Urządzenia do usuwania wody brudnej
 • Urządzenia do usuwania ścieków
 • Stacje pomp
 • Pompy domowe i ogrodowe
24.06.2014 r. Efektywność energetyczna w praktyce, Astat Poznań
 • SYSTEMY MONITORINGU ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ INNYCH MEDIÓW.
  Jakub Jędrzejewski, Leszek Sassek
 • LICZNIKI ENERGII JAKO SKUTECZNY SPOSÓB NA POZYSKANIE WAŻNYCH INFORMACJI.
  Marek Winiecki
 • ZASTOSOWANIE ZEGARÓW ASTRONOMICZNYCH I STEROWNIKÓW OŚWIETLENIA W PROCESIE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII.
 • KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ JAKO ELEMENT OBNIŻAJĄCY KOSZTY.
  Marek Łochwinowicz
 • EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA POMP CIEPŁA.
  Piotr Kuligowski
 • EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W DOMU I BIURZE.
  Edyta Trawińska
 • CZUJNIKI RUCHU I STEROWNIKI OŚWIETLENIA W DOBIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ.
27.06.2014 r. Pompy ciepła i dolne źródła energii, Astat Poznań
POMPY CIEPŁA:
 • Dobór pomp ciepła
 • Projektowanie systemów z pompami ciepła
 • Regulacja i integracja
 • Podstawowe informacje o firmie CTA
 • Linia produktów CTA
DOLNE ŹRÓDŁA ENERGII:
 • Wydajność i żywotność dolnych źródeł energii
 • Rodzaje dolnych źródeł energii
 • Kolektory płaskie, sondy, pole energetyczne gdzie i kiedy stosować, wady i zalety
 • Nietypowe źródła energii i sposoby ich wykorzystania
15.05.2014 r. Ochrona przeciwprzepięciowa w przemyśle, Astat Poznań
Sesja I:
 • przepięcia i ich skutki
 • obowiązujące normy i ich wymagania
 • strefowa koncepcja ochrony przeciwprzepięciowej
 • najczęściej popełniane błędy
Sesja III:
 • ochrona przeciwprzepięciowa instalacji teletechnicznych
 • zasady doboru i montażu ograniczników
 • przykłady zastosowań
 • ochrona przeciwprzepięciowa systemów fotowoltaicznych
Sesja II:
 • ochrona przeciwprzepięciowa w instalacjach zasilających
 • wymagania stawiane ogranicznikom typu 1, 2 i 3
 • zasady projektowania i montażu
 • przykładowe rozwiązania
 
22.05.2014 r. ABC techniki łączeniowej - Finder, Benedict, Elco; Hotel Zielony Ogród, Zabrze
I. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE PRZEKAŹNIKÓW W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH
Budynki mieszkalne i instalacje użyteczności publicznej
1. PRZEKAŹNIKI ZMIERZCHOWE SERII 10, 11
 • Europejski patent firmy FINDER
 • podstawowe zalety i korzyści wynikające z zastosowania przekaźników
 • programowanie

2. ZEGARY STERUJĄCE
 • przegląd oferty zegarów sterujących
 • programowanie zegarów astronomicznych
 • zalety stosowania zegarów FINDER

3. PRZEKAŹNIKI IMPULSOWE SERII 13, 14, 20
 • podstawowe informacje dotyczące przekaźników impulsowych
 • instalacje elektryczne z wykorzystaniem przekaźników serii 13, 14 i 20
 • korzyści wynikające z zastosowania przekaźników impulsowych
4. PRZEKAŹNIKI Z FUNKCJĄ ŚCIEMNIANIA
 • zastosowanie ściemniaczy FINDER
 • źródła światła dla przekaźników serii 15
 • aplikacje i zastosowanie

5. CZUJNIKI RUCHU I OBECNOŚCI FINDER
 • seria 18 przegląd oferty
 • czujniki ruchu w praktycznym zastosowaniu (film)
 • podstawowe zalety czujników ruchu w budynkach
 • zalety czujników ruchu i obecności FINDER

6. STYCZNIKI MODUŁOWE FINDER
 • seria 22 - prezentacja video
 • seria 22 zastosowanie i funkcje styczników modułowych

7. Podsumowanie oferty FINDER
Praktyczny gadżet dla aktywnych uczestników szkolenia.
II. CZUJNIKI RUCHU I STEROWNIKI OŚWIETLENIA SERVODAN
 • CZUJNIKI RUCHU W WYKONANIACH EKONOMICZNYCH
 • CZUJNIKI RUCHU I OBECNOŚCI 41-700/701
 • CZUJNIKI RUCHU I OBECNOŚCI 2-KANAŁOWE 41-720/721
 • CZUJNIKI RUCHU HIGHBAY 41-771/773
 • CZUJNIKI RUCHU I OBECNOŚCI KNX 41-730/731
 • MINIATUROWE CZUJNIKI RUCHU 41-100
 • STEROWNIKI OŚWIETLENIA
27-28.05.2014 r. Testery wiązek kablowych, Astat Obłaczkowo - Oddział serwisu i uruchomień
Adaptronic:
 • Nowoczesne, zautomatyzowane stanowiska testowe (Inteligentne adaptery)
 • Programowanie testerów wiązek kablowych - tworzenie nowego projektu krok po kroku
 • Systemy bezpieczeństwa w testerach firmy Adaptronic (połączenie z kurtyną świetlną)
 • Podłączanie automatycznego stanowiska testowego z testerem (konfiguracja oraz wykrywanie modułów i komunikacja)
 • Konfiguracja automatycznego stanowiska testowego
 • Szkolenie z zakresu najnowszego oprogramowania do testerów wiązek kablowych
 • Testy funkcjonalne pokaz praktyczny - sposób działania i programowanie - Aplikacje
 • Przygotowanie kabli adaptacyjnych pod daną aplikacje
 • Najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie testowania wiązek kablowych (Nowości)
 • Przykładowe aplikacje (możliwość wypróbowania testerów na żywo)
 • Możliwości rozwoju przede wszystkim - najnowsze systemy otwarte
 • Testery średnio i wysoko napięciowe (stacjonarne oraz modułowe)
Pozostałe zagadnienia:
 • Przewody specjalne (Leoni)
 • Wielostykowe złącza przemysłowe (Westec)
 • Dławnice kablowe (Agro)
 • Złącza przemysłowe (Compona)
 • Przepusty kablowe (icotek)
 • Węże ochronne (Interflex)
09.04.2014 r. Jakość energii elektrycznej z punktu widzenia odbiorcy. Metody poprawy jakości energii., Astat Poznań
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
 • Analiza jakości energii elektrycznej z punktu widzenia odbiorcy energii
 • Narzędzia do analizy wyników. Studium przypadku na przykładzie przeprowadzonych pomiarów
 • Sposoby poprawy podstawowych wskaźników jakości energii elektrycznej
 • Cewka Petersena jako sposób na podtrzymanie ciągłości zasilania zakładu
24.04.2014 r. System inteligentnego budynku By-Me firmy VIMAR (I st.), Astat Poznań
BLOK 1 - INFORMACJE OGÓLNE:
 • Ogólne informacje o producencie - firmie VIMAR
 • Omówienie serii produktów: NEVE, PLANA, IDEA, ARKE, EIKON
BLOK 2 - CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU BY-ME:
 • Co to jest automatyka budynków
 • Charakterystyka i możliwości systemy by-Me
 • Magistrala i struktura by-Me
 • Urządzenia by-Me
BLOK 3 - PROGRAMOWANIE:
 • Podstawy programowania
 • Grupy, sceny i programy w by-Me
 • Web-Serwer
 • Nowości firmy VIMAR
 • Podsumowanie, pytania, dyskusja
24.04.2014 r. Zagadnienia związane z dynamiką sieci. Urządzenia DA-BOX 2000. Kompetentna analiza danych pomiarowych, Astat Poznań
 • Dynamika i stabilność sieci - tło
 • GDASys: HW, Software, Algorytmy
 • GDASys Użytkowanie
 • Wykorzystywanie DA-Box 2000:
  • Uruchamianie krok po kroku
  • Konfiguracja systemu za pomoc WINPQ, rejestracja i klasy danych
 • Analiza danych za pomocą GDAView
25.04.2014 r. Pompy ciepła i dolne źródła energii, Astat Poznań
POMPY CIEPŁA:
 • Dobór pomp ciepła
 • Projektowanie systemów z pompami ciepła
 • Regulacja i integracja
 • Podstawowe informacje o firmie CTA
 • Linia produktów CTA
DOLNE ŹRÓDŁA ENERGII:
 • Wydajność i żywotność dolnych źródeł energii
 • Rodzaje dolnych źródeł energii
 • Kolektory płaskie, sondy, pole energetyczne gdzie i kiedy stosować, wady i zalety
 • Nietypowe źródła energii i sposoby ich wykorzystania
05.03.2014 r. Norma ISO 50001 – system zarządzania energią w przemyśle, Astat Poznań
System zarządzania energią:
 • Wprowadzenie systemu zarządzania energią
 • Odpowiedzialność zarządu
 • Polityka energetyczna i efektywność energetyczna
 • Zgodność z przepisami energetycznymi oraz ocena zgodności

Ocena energetyczna i efektywność energetyczna:
 • Dane bazowe do oceny energetycznej
 • Wskaźniki energetyczne
 • Cele energetyczne i plany działania
 • Kompetencje, szkolenie i świadomość pracowników
 • Dokumentacja i zarządzanie dokumentami
Kontrola operacyjna:
 • Komunikacja
 • Monitorowanie, pomiary i analizy
 • Audyt wewnętrzny
 • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Management Review

Systemy monitoringu mediów i procesów:
 • Dostawca energii, umowa, rachunki
 • Sposób na bezpieczne i optymalne zużycie
 • Skuteczność inwestycji: czy to jest opłacalne?
 • Inne media: sprężone powietrze, gaz, woda, itp.
 • Zrównoważony rozwój
18.03.2014 r. Jakość energii elektrycznej: podstawowe wskaźniki, urządzenia do analizy, interpretacja wyników, Astat Poznań
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
 • Analiza jakości energii elektrycznej z punktu widzenia odbiorcy energii
 • Narzędzia do analizy wyników. Studium przypadku na przykładzie przeprowadzonych pomiarów
 • Sposoby poprawy podstawowych wskaźników jakości energii elektrycznej
 • Cewka Petersena jako sposób na podtrzymanie ciągłości zasilania zakładu
26.03.2014 r. Testowanie urządzeń medycznych przyrządami Gossen Metrawatt w oparciu o normy EN 60601 i EN 62353, Astat Poznań
 • Przegląd przyrządów z oferty firmy Gossen Metrawatt
 • Prezentacja zagadnień norm EN 60601 i EN 62353 oraz ich realizacja w przyrządach kontrolno-pomiarowych Secutest i Seculife
 • Część praktyczna: Pomiary przyrządami firmy Gossen Metrawatt
 • Prezentacja oprogramowania MEST (program dla szpitali oraz serwisów medycznych)
 • Komunikacja, bazy danych i raportowanie
 • Praktyczne wykorzystanie programu do serii pomiarów
20.02.2014 r. TE-SA - kompletne systemy rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego i instalacji wyposażonej w grzejniki, Astat Poznań
Nowe rozwiązania w dziedzinie rozdzielaczy:
 • Układy regulacji systemów grzewczych
 • Rozdzielacze
 • Grupy pompowe
 • Akcesoria
21.02.2014 r. Oszczędność energii jako główny powód sterowania oświetleniem, Astat Poznań
 • Krótkie przedstawienie firmy SERVODAN i FINDER
 • Wyłączniki zmierzchowe
 • Czujniki ruchu i obecności PIR
 • Czujniki ruchu i obecności ultradźwiękowe
 • Czujniki ruchu łączone radiowo
 • Systemy sterowania oświetleniem załącz - wyłącz
 • Przykładowe rozwiązania sterowania oświetleniem dla różnych pomieszczeń
 • Systemy strefowego sterowania natężeniem oświetlenia 1-10V
 • Systemy strefowego sterowania natężeniem oświetlenia DALI
24.02.2014 r. Napędy do bram i szlabany, Astat Poznań
BLOK 1 - INFORMACJE OGÓLNE
 • Ogólne informacje o firmie ASTAT i GiBiDi
 • Ogólne informacje o dostępnych rozwiązaniach firmy GiBiDi
BLOK 2 - PRZEDSTAWIENIE NAPĘDÓW
 • Charakterystyka serii SL, BL, PASS
 • Charakterystyka szlabanów BARR
BLOK 3 - PROGRAMOWANIE
 • Techniczne zagadnienia dotyczące montażu
 • Przeprowadzenie montażu dostarczonych napędów wraz z uczestnikami
 • Zajęcia praktyczne montażu napędów
 • Omówienie problemów związanych z montażem
BLOK 4 - OMÓWIENIE ZASAD WSPÓŁPRACY
28.01.2014 r. Kontrola temperatury w szafach i obudowach przemysłowych, Astat Poznań
 • Szafy i obudowy przemysłowe oraz osprzęt - przegląd oferowanych produktów.
 • Nowości w ofercie firmy ETA.
 • Polityka jakości oraz charakterystyka grupy Cosmotec-Stulz.
 • Klimatyzacja:
  • zasada działania, budowa klimatyzatora,
  • dobór optymalnych rozwiązań.
 • Wymienniki ciepła:
  • zasada działania,
  • dobór optymalnych rozwiązań.
 • Wentylacja grawitacyjna i wymuszona oraz grzejniki do szaf. Dobór optymalnych rozwiązań.
 • Chłodnice płynów i chłodziwa (chillery).
 • Jak w prosty sposób dobrać odpowiedni klimatyzator, wentylator oraz wymiennik ciepła? – ćwiczenia praktyczne.
29.01.2014 r. System inteligentnego budynku By-Me firmy VIMAR (I st.), Astat Poznań
BLOK 1 - INFORMACJE OGÓLNE
 • Ogólne informacje o producencie - firmie VIMAR
 • Omówienie serii produktów: NEVE, PLANA, IDEA, ARKE, EIKON
BLOK 2 - CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU BY-ME
 • Co to jest automatyka budynków
 • Charakterystyka i możliwości systemy by-Me
 • Magistrala i struktura by-Me
 • Urządzenia by-Me
BLOK 3 - PROGRAMOWANIE
 • Podstawy programowania
 • Grupy, sceny i programy w by-Me
 • Web-Serwer
 • Nowości firmy VIMAR
 • Podsumowanie, pytania, dyskusja
 
                                           
 
Newsletter
Na powyższy adres będziesz otrzymywał najświeższe
infromacje dotyczące oferty oraz nowości
 
Copyright by ASTAT 2017 - All rights reserved     Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności Cookies administracja: LUKALA