SZKOLENIA
 
11.06.2013 r. Ochrona przeciwprzepięciowa, Astat Poznań
Sesja I:
 • przepięcia i ich skutki
 • obowiązujące normy i ich wymagania
 • strefowa koncepcja ochrony przeciwprzepięciowej
 • najczęściej popełniane błędy
Sesja II:
 • ochrona przeciwprzepięciowa w instalacjach zasilających
 • wymagania stawiane ogranicznikom typu 1, 2 i 3
 • zasady projektowania i montażu
 • przykładowe rozwiązania
Sesja III:
 • ochrona przeciwprzepięciowa instalacji teletechnicznych
 • zasady doboru i montażu ograniczników
 • przykłady zastosowań
 • ochrona przeciwprzepięciowa systemów fotowoltaicznych
 • podsumowanie
 
21.06.2013 r. Pompy ciepła i dolne źródła energii, Astat Poznań
 • prezentacja firmy HakaGerodur,
 • charakterystyka systemów geotermalnych,
 • systemy geotermalne GEROtherm,
 • aspekty jakościowe systemów geotermalnych,
 • przykłady rozwiązań sond dla pomp ciepła,
 • zapoznanie się z instalacją pomp ciepła,
 • prezentacja firmy CTA,
 • typoszereg pomp ciepła CTA,
 • projektowanie i logika pomp ciepła CTA,
 • sposoby sterowania pompami ciepła CTA.
25.06.2013 r. Jakość energii elektrycznej: podstawowe wskaźniki, urządzenia do analizy, interpretacja wyników, Sala pokazowa firmy Astat, Zabrze
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
 • podstawowe założenia normy EN 50160 oraz norm PN-EN 61000-30, 7-15
 • przyrządy do analizy jakości energii w klasie A, przegląd. Certyfikaty potwierdzające zgodność z normami
 • narzędzia do analizy wyników. Studium przypadku na przykładzie przeprowadzonych pomiarów
27.06.2013 r. Testowanie urządzeń medycznych w oparciu o standardy EN62353 oraz EN60601, Astat Poznań
 • przegląd przyrządów z oferty Gossen Metrawatt. Omówienie podstaw, norm i aktów prawnych w tematyce bezpieczeństwa urządzeń medycznych
 • przegląd przyrządów dla testów funkcjonalnych, fantomy, symulatory pacjenta oraz analizatory
 • podsumowanie - formy raportowania, przegląd oprogramowań, bazy danych
10.05.2013 r. Oszczędzanie energii jako główny powód sterowania oświetleniem. Przekaźniki i styczniki, Sala pokazowa firmy Astat, Zabrze
I CZĘŚĆ Oszczędzanie energii elektrycznej jako główny powód sterowania oświetleniem
 • krótkie przedstawienie firmy SERVODAN
 • wyłączniki zmierzchowe
 • czujniki ruchu i obecności PIR
 • czujniki ruchu i obecności ultradźwiękowe
 • czujniki ruchu łączone radiowo
  • systemy sterowania oświetleniem załącz - wyłącz
  • przykładowe rozwiązania sterowania oświetleniem dla różnych pomieszczeń
  • systemy strefowego sterowania natężeniem oświetlenia 1-10V
  • systemy strefowego sterowania natężeniem oświetlenia DALI
II CZĘŚĆ Przekaźniki i styczniki
FINDER
 • krótkie przedstawienie firmy FINDER
 • podział przekaźników i terminologia: elektromagnetyczne, półprzewodnikowe, inne
 • czy materiał styków ma znaczenie przy doborze przekaźnika - praktyczne informacje
 • przekaźniki elektromagnetyczne FINDER przegląd produktów
 • przekaźniki przemysłowe / omówienie charakterystyki produktów i porównanie z konkurencją
 • przekaźniki nadzorcze i czasowe
 • przekaźniki instalacyjne
 • aplikacje w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych oraz sterowaniu oświetleniem z wykorzystaniem przekaźników FINDER
BENEDICT
 • krótkie przedstawienie firmy BENEDICT
 • aparatura łączeniowa BENEDICT - przegląd oferty
 • styczniki serii K3 - zalety i przewaga nad produktami konkurencji
 • układy G/T zalety zastosowania w rozruchu pomp i silników
 • styczniki do kompensacji mocy biernej i 5 lat gwarancji produktu
 • aparatura pomocnicza do styczników przegląd
 • aparatura modułowa BENEDICT
 • łączniki / rozłączniki / przyciski BENEDICT - przegląd produktów
16.05.2013 r. Testowanie ogniw fotowoltaicznych testerem Profitest PV, Astat Poznań
 • tester Profitest PV - prezentacja przyrządu
 • omówienie podstaw, norm i standardów
 • w tematyce ogniw fotowoltaicznych
 • pomiary na zewnątrz budynku przy wykorzystaniu Profitest PV oraz jednego przykładowego panela
 • podsumowanie pomiarów, raportowanie
17.05.2013 r. Testowanie ogniw fotowoltaicznych testerem Profitest PV, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
 • tester Profitest PV - prezentacja przyrządu
 • omówienie podstaw, norm i standardów
 • w tematyce ogniw fotowoltaicznych
 • pomiary na zewnątrz budynku przy wykorzystaniu Profitest PV oraz jednego przykładowego panela
 • podsumowanie pomiarów, raportowanie
17.05.2013 r. Vimar I st., Astat Poznań
 • osprzęt elektroinstalacyjny
 • ogólne informacje (topologia, projektowanie) o automatyce by-Me firmy VIMAR
 • możliwości systemu by-Me
 • technologia EnOcean
 • programowanie systemu – teoria
 • programowanie (podstawowa automatyka) - praktyka
20.05.2013 r. Jakość energii elektrycznej: podstawowe wskaźniki, urządzenia do analizy, interpretacja wyników, Astat Poznań
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
 • podstawowe założenia normy EN 50160 oraz norm PN-EN 61000-30, 7-15
 • przyrządy do analizy jakości energii w klasie A, przegląd. Certyfikaty potwierdzające zgodność z normami
 • narzędzia do analizy wyników. Studium przypadku na przykładzie przeprowadzonych pomiarów
21.05.2013 r. Napędy do bram i szlabany, Astat Poznań
 • przedstawienie firmy Astat oraz producenta GIBIDI
 • ogólna informacja o dostępnych rozwiązaniach systemów napędów bramowych
 • przedstawienie napędów serii SL
 • przedstawienie napędów serii PASS
 • przedstawienie napędów bram skrzydłowych, rozwiązania tradycyjne seria BL, TOP, ART
 • przedstawienie napędów bram skrzydłowych rozwiązania podziemne seria GROUND, FLOOR
 • przedstawienie szlabanów serii BARR
 • techniczne zagadnienia dotyczące montażu oraz podłączeń napędów GIBIDI
22-23.05.2013 r. Maszyny automatyczne z zastosowaniem testerów wiązek kablowych w transporcie, Obłaczkowo k. Wrześni
 • obsługa testerów wiązek kablowych
 • nowoczesne zautomatyzowane stanowiska testowe
  • podłączanie automatycznego stanowiska testowego z testerem (konfiguracja oraz wykrywanie modułów i komunikacja)
  • konfiguracja automatycznego stanowiska testowego
 • szkolenie z zakresu najnowszego oprogramowania do testerów wiązek kablowych
 • najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie testowania wiązek kablowych
 • programowanie testerów wiązek kablowych
 • przykładowe aplikacje (możliwość wypróbowania testerów na żywo)
 • najnowocześniejsze na polskim rynku kompaktowe testery wysokonapięciowe KT 230 (1000 V DC)
 • testery średnio i wysoko napięciowe (stacjonarne oraz modułowe) firmy Adaptronic
 • kable bezhalogenowe
  • kable i przewody do środków transportu (3 GKW, 9 GKW - AXplus itp.)
  • najnowocześniejsze rozwiązania połączeń międzywagonowych firmy Leoni Struder
 • wielostykowe złącza przemysłowe (Westec)
 • złącza przemysłowe (Compona)
 • dławnice kablowe (Agro)
  • przepusty kablowe (Icotek)
  • węże ochronne (Interflex)
24.05.2013 r. Przekaźniki i styczniki, Astat Poznań
FINDER
 • krótkie przedstawienie firmy FINDER
 • podział przekaźników i terminologia: elektromagnetyczne, półprzewodnikowe, inne
 • czy materiał styków ma znaczenie przy doborze przekaźnika - praktyczne informacje
 • przekaźniki elektromagnetyczne FINDER przegląd produktów
 • przekaźniki przemysłowe / omówienie charakterystyki produktów i porównanie z konkurencją
 • przekaźniki nadzorcze i czasowe
 • przekaźniki instalacyjne
 • aplikacje w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych oraz sterowaniu oświetleniem z wykorzystaniem przekaźników FINDER
BENEDICT
 • krótkie przedstawienie firmy BENEDICT
 • aparatura łączeniowa BENEDICT - przegląd oferty
 • styczniki serii K3 - zalety i przewaga nad produktami konkurencji
 • układy G/T zalety zastosowania w rozruchu pomp i silników
 • styczniki do kompensacji mocy biernej i 5 lat gwarancji produktu
 • aparatura pomocnicza do styczników przegląd
 • aparatura modułowa BENEDICT
 • łączniki / rozłączniki / przyciski BENEDICT - przegląd produktów
24.05.2013 r. Vimar I st., Firma Jupro Taim, Konin
 • osprzęt elektroinstalacyjny
 • ogólne informacje (topologia, projektowanie) o automatyce by-Me firmy VIMAR
 • możliwości systemu by-Me
 • technologia EnOcean
 • programowanie systemu – teoria
 • programowanie (podstawowa automatyka) - praktyka
5.04.2013 r. Nowoczesne kierunki rozwojowe w energetyce zawodowej
 • kompensacja prądów ziemnnozwarciowych przy pomocy regulowanej cewki Petersena;
  ref. Leszek Witkowski,
 • kompensacja mocy biernej;
  ref. Marek Łochwinowicz,
 • układy pomiarowe w sieciach niskich i średnich napięć - przekładniki prądowe niskiego i średniego napięcia;
  ref. Leszek Witkowski,
 • analizatory parametrów sieci - liczniki energii elektrycznej;
  ref. Marek Winiecki.
15.04.2013 r. Oszczędzanie energii elektrycznej jako główny powód sterowania oświetleniem
 • krótkie przedstawienie firmy SERVODAN I NIKO,
 • wyłączniki zmierzchowe,
 • czujniki ruchu i obecności PIR,
 • czujniki ruchu i obecności ultradźwiękowe,
 • czujniki ruchu łączone radiowo,
 • systemy sterowania oświetleniem załącz - wyłącz,
 • przykładowe rozwiązania sterowania oświetleniem dla różnych pomieszczeń,
 • systemy strefowego sterowania natężeniem oświetlenia 1-10 V,
 • systemy strefowego sterowania natężeniem oświetlenia DALI.
19.04.2013 r. Pompy ciepła i dolne źródła energii
 • prezentacja firmy HakaGerodur,
 • charakterystyka systemów geotermalnych,
 • systemy geotermalne GEROtherm,
 • aspekty jakościowe systemów geotermalnych,
 • przykłady rozwiązań sond dla pomp ciepła,
 • zapoznanie się z instalacją pomp ciepła,
 • prezentacja firmy CTA,
 • typoszereg pomp ciepła CTA,
 • projektowanie i logika pomp ciepła CTA,
 • sposoby sterowania pompami ciepła CTA.
26.04.2013 r. Automatyka przemysłowa - przekaźniki i styczniki marki FINDER
 • zakłady produkcyjne FINDER - dlaczego stawiamy na jakość?
 • omówienie nowości w ofercie firmy FINDER - przegląd produktów,
 • aplikacje techniczne i wykorzystanie w automatyce,
 • systemy sterowania w budynkach z przekaźnikiem FINDER,
 • praktyczne informacje dla projektantów i inżynierów (programy,aplikacje, możliwości),
 • jak poruszać się w produktach firmy FINDER - prezentacja nowego katalogu.
01.03.2013 r. Jakość energii elektrycznej, podstawowe wskaźniki, urządzenia do analizy, interpretacja wyników
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
 • podstawowe założenia normy EN 50160 oraz norm PN-EN 61000-30, 7-15,
 • przyrządy do analizy jakości energii w klasie A, przegląd,
 • certyfikaty potwierdzające zgodność z normami,
 • narzędzia do analizy wyników,
 • studium przypadku na przykładzie przeprowadzonych pomiarów.
06.03.2013 r. Przemysłowe Systemy Znakowania - trendy, rynki i kierunki rozwoju
 • wprowadzenie - sposoby oznaczeń, trendy, gdzie i dlaczego znakujemy,
  • aplikacje - systemy, zastosowanie,
  • treacebility - zastosowanie znakowania w procesie śledzenia produkcji,
 • ogólne informacje na temat zastosowań oznaczeń przemysłowych,
 • prezentacja i porównanie aktualnie dostępnych rozwiązań wiodących producentów systemów oznaczeń,
 • pytania, praktyczne rozwiązania i prezentacja sprzętu.
15.03.2013 r. Enkodery i liczniki w teorii i praktyce
 • ogólna charakterystyka produktów firmy Kübler,
 • liczniki - podział na grupy i omówienie najbardziej interesujących modeli,
 • enkodery - zasada działania, podział, przykładowe aplikacje / zastosowania,
 • interfejsy w enkoderach absolutnych w praktyce.
25.03. 2013 r. Panele operatorskie i komputery przemysłowe firmy PROFACE
 • firma Proface - historia i produkty w ofercie,
 • produkty dla automatyki i sterowania:
  • panele serii GP 4000,
  • zintegrowany sterownik w panelach serii LT (CAN Open),
  • komputery przemysłowe serii PS,
 • integralność systemów Proface a sterowniki innych producentów,
 • oprogramowanie - podstawowe cechy i zalety.
27.03.2013 r. System zarządzania energią oraz efektywność energetyczna jako wstęp do ISO 50001
 • wprowadzenie systemu zarządzania energią,
 • odpowiedzialność zarządu,
 • polityka energetyczna i efektywność energetyczna,
 • zgodność z przepisami energetycznymi oraz ocena zgodności,
 • dane bazowe do oceny energetycznej,
 • wskaźniki energetyczne,
 • kompetencje, szkolenie i świadomość pracowników,
 • dokumentacja i zarządzanie dokumentami,
 • komunikacja,
 • monitorowanie, pomiary i analizy,
 • audyt wewnętrzny,
 • działania korygujące i zapobiegawcze,
 • Management Review,
 • sposób na bezpieczne i optymalne zużycie,
 • skuteczność inwestycji: czy to jest opłacalne?
 • inne media: sprężone powietrze, gaz, woda, itp.,
 • zrównoważony rozwój.
15.02.2013 r. Pompy ciepła i dolne źródła energii
 • prezentacja firmy HakaGerodur,
 • charakterystyka systemów geotermalnych
 • systemy geotermalne GEROtherm
 • aspekty jakościowe systemów geotermalnych
 • przykłady rozwiązań sond dla pomp ciepła
 • zapoznanie się z instalacją pomp ciepła
 • prezentacja firmy CTA
 • typoszereg pomp ciepła CTA
 • projektowanie i logika pomp ciepła CTA
 • sposoby sterowania pompami ciepła CTA
20.02.2013 r. System zarządzania energią oraz efektywność energetyczna jako wstęp do ISO 50001
 • wprowadzenie systemu zarządzania energią,
 • odpowiedzialność zarządu,
 • polityka energetyczna i efektywność energetyczna,
 • zgodność z przepisami energetycznymi oraz ocena zgodności,
 • dane bazowe do oceny energetycznej,
 • wskaźniki energetyczne,
 • kompetencje, szkolenie i świadomość pracowników,
 • dokumentacja i zarządzanie dokumentami,
 • komunikacja,
 • monitorowanie, pomiary i analizy,
 • odpowiedzialność zarządu,
 • działania korygujące i zapobiegawcze,
 • Management Review,
 • sposób na bezpieczne i optymalne zużycie,
 • skuteczność inwestycji: czy to jest opłacalne?
 • inne media: sprężone powietrze, gaz, woda, itp.,
 • zrównoważony rozwój.
 
                                           
 
Newsletter
Na powyższy adres będziesz otrzymywał najświeższe
infromacje dotyczące oferty oraz nowości
 
Copyright by ASTAT 2017 - All rights reserved     Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności Cookies administracja: LUKALA