SZKOLENIA
 
21.11.2017 r., IV edycja Forum Bezpieczna Maszyna, Politechnika Gdańska
I sesja: Zasady kształtowania bezpieczeństwa przy budowie, eksploatacji i modernizacji maszyn
 • Europejska i polska koncepcja kształtowania bezpieczeństwa maszyn
 • Rola Państwowej Inspekcji Pracy jako organu Nadzoru Rynku maszyn
 • Inspekcja pracy w zakładach pracy
 • Ocena ryzyka jako narzędzie inżynierskie przy projektowaniu i eksploatacji maszyn
 • Bezpieczeństwo w układach sterowania maszyn
 • Dyskusja: Problemy interpretacyjne wymagań prawnych adresowanych do producentów i użytkowników maszyn
II sesja: Techniczne środki bezpieczeństwa – zasady doboru i eksploatacji
 • Techniczne środki bezpieczeństwa przy projektowaniu i eksploatacji maszyn
 • Metody zabezpieczania stref niebezpiecznych i ruchomych części maszyn
 • CASE STUDY - Zagrożenia i techniczne środki ochronne w miejscach wyjścia i wejścia produktu do strefy wygrodzonej w systemach transportu ciągłego
 • Dyskusja: Co to znaczy (nie)bezpieczna maszyna?
14.11.2017 r., Szkolenie praktyczne: Enkodery i bezpieczeństwo funkcjonalne, ASTAT sp. z o.o. Poznań
 • Enkoder inkrementalny – parametry sygnałów wyjściowych w praktyce (wszystkie sygnały wyjściowe enkodera inkrementalnego, kształt sygnałów w zależności od prędkości obrotowej, czasy narastania sygnałów, przekroczenie prędkości obrotowej)
 • Enkoder absolutny z interfejsem SSI – ramka interfejsu i różne ustawienia (3 technologie enkoderów absolutnych wieloobrotowych, wpływ częstotliwości zegara taktującego na jakość sygnału wyjściowego enkodera, wpływ zakłóceń EMC – pokaz z falownikiem, podstawowe błędy odczytu ramki pozycji, zmiana kierunku zliczania i zerowanie enkodera, rozdzielczość a dokładność enkodera)
 • Interfejsy sieciowe enkoderów, Profibus, Profinet, CanOpen – konfiguracja enkoderów i możliwości odczytu różnych parametrów (Pozycja, prędkość, skalowanie, błędy oraz inne przydatne parametry, konfiguracja na S7 oraz programie CAN)
 • Bezpieczeństwo funkcjonalne w enkoderach – podstawowe funkcje i praktyczna aplikacja (Podstawowe funkcje bezpieczne pozycji i prędkości, funkcje modułów Kübler, pełna aplikacja bezpiecznej pozycji i prędkości - praktyczny pokaz działania i schemat budowy układu i programu)
07-09.11.2017 r., SCADA PROMOTIC - efektywność zarządzania, Astat sp. z o.o. Poznań
Podczas trzydniowego kursu przedstawiona została praktyczna wiedza z zakresu tworzenia aplikacji do wizualizacji procesów z wykorzystaniem dostępnych obiektów oprogramowania.

DLA KOGO TEN KURS?
Kurs adresowany był do:
 • osób zainteresowanych pakietem programowym PROMOTIC,
 • nowych użytkowników systemu PROMOTIC,
 • pracowników branży automatyzowanych systemów sterowania procesów technologicznych.

CO UZYSKAŁ UCZESTNIK KURSU?
Uczestnik uzyskał:
 • pełną wiedzę o systemie PROMOTIC, jego wykorzystaniu oraz sposobie wytwarzania aplikacji, której nie można uzyskać w drodze studium samodzielnego, czy też rozmów.
 • zarys możliwości integracji systemu PROMOTIC z innymi systemami SW (bazy danych, internet, serwery komunikacyjne, itd.).

Kurs przeprowadzony został w formie warsztatowej.
24-27.10.2017 r., V edycja Kurs EMC, Astat sp. z o.o. Poznań
DLA KOGO TEN KURS?
Kurs skierowany był do praktykujących inżynierów, wszystkich dyscyplin, związanych z elektroniką i elektrotechniką, tj.: projektantów urządzeń, laborantów, inżynierów EMC, techników i konsultantów, studentów, projektantów PCB i mechaników. Wykłady nie zawierały skomplikowanej teorii i matematyki, ale bazowały na praktycznych wskazówkach i przykładach.

CO MOŻNA ZYSKAĆ?
Uczestnicy kursu zyskali nowe spojrzenie na projekt urządzenia, w aspektach takich jak: projekt PCB z uwzględnieniem EMC i integralności sygnałów, uziemienie, ekranowanie, testowanie oraz wykrywanie i rozwiązywanie problemów. Ponadto istniaa możliwość przeanalizowania własnego urządzenia oraz wymiany doświadczeń w szerszym gronie specjalistów.
11-13.10.2017 r., III Konferencja Jakość Energii Elektrycznej, Pałac w Turznie k. Torunia
 • Przeprowadzenie warsztatów dotyczących metod pomiarowych i algorytmów stosowanych w analizatorach JEE klasy A. - AGH
 • Przedstawienie przypadków problemów z JEE na styku Dystrybutor - Odbiorca
 • Omówienie tematów strategicznych w Energetyce. - Zarządy Spółek Dystrybucyjnych, przedstawiciele Organów Administracji Państwowej
 • Organizacja egzaminu bazującego na projekcie LEONARDO i jego koncepcji zdobywania wiedzy oraz uprawnień dotyczących jakości energii elektrycznej.
 • Wymiana doświadczeń z zakresu JEE i wykonywania pomiarów.
 • Zwiększenie kompetencji personelu zajmującego się pomiarami jakości energii elektrycznej.
28.09.2017 r., Ochrona przeciwprzepięciowa, Astat sp. z o.o. Rurzyca
1. Wstęp
 • Przyczyny przepięć, ogólne wymagania norm, prewencja wg PN-EN 62305
 • Zasada działania ograniczników przepięć, budowa
2. Ochrona przed przepięciami
 • Obwodów zasilania napięciem zmiennym:
  • uniwersalne ograniczniki przepięć typu T1; T2; T1,T2 wg PN-EN 61643-11
  • rodzina SEC: bezpieczeństwo, gwarancja, wygoda, prewencja
  • dodatkowe informacje o istotnych zaletach układu 3+1 oraz odgromników o budowie iskiernikowej
  • inne informacje dotyczące ochrony obwodów zasilania
 • AKP:
  • ogólne wymagania wg IEC 61643-22 i zasady stosowania
  • przykłady rozwiązań do ochrony:
   • sygnałów analogowych, sygnałów dyskretnych i innych
   • nowoczesne rozwiązania dla AKPiA do aplikacji strategicznych monitorowane zdalnie
   • najwęższe ograniczniki do ochrony sygnałów, nowości 2017
   • RS485, ETHERENET
3. Przykłady innych aplikacji
 • Ochrona przed przepięciami, przykłady rozwiązań dla:
  • ochrony lamp ulicznych LED
  • instalacji fotowoltaicznych
  • inne
4. Realizacja wymagań normy PN-EN 62305-3
 • Ochrona przed przepięciami, przykłady rozwiązań dla:
  • prewencja: mobilne laboratorium do badania ograniczników przepięć CHECKMASTER 2
  • przykłady referencji
26.09.2017 r., Jakość energii elektrycznej oraz pomiary termowizyjne, Astat sp. z o.o. Rurzyca
Termowizja:
 • pomiary termowizyjne - teoria, podstawowe zagadnienia,
 • obsługa kamer termowizyjnych oraz przeprowadzanie pomiarów,
 • tworzenie raportów i analiza zarejestrowanych danych.
Jakość energii elektrycznej:
 • zagadnienia związane z pomiarami jakości energii od strony dostawcy i odbiorcy energii elektrycznej,
 • parametryzacja analizatorów, podłączenie oraz wykonanie pomiarów,
 • analiza danych oraz tworzenie statystyk w programie WinPQ mobil.
05.09.2017 r., Ochrona przeciwprzepięciowa, Astat sp. z o.o. Poznań
1. Wstęp
 • Przyczyny przepięć, ogólne wymagania norm, prewencja wg PN-EN 62305
 • Zasada działania ograniczników przepięć, budowa
2. Ochrona przed przepięciami
 • Obwodów zasilania napięciem zmiennym:
  • uniwersalne ograniczniki przepięć typu T1; T2; T1,T2 wg PN-EN 61643-11
  • rodzina SEC: bezpieczeństwo, gwarancja, wygoda, prewencja
  • dodatkowe informacje o istotnych zaletach układu 3+1 oraz odgromników o budowie iskiernikowej
  • inne informacje dotyczące ochrony obwodów zasilania
 • AKP:
  • ogólne wymagania wg IEC 61643-22 i zasady stosowania
  • przykłady rozwiązań do ochrony:
   • sygnałów analogowych, sygnałów dyskretnych i innych
   • nowoczesne rozwiązania dla AKPiA do aplikacji strategicznych monitorowane zdalnie
   • najwęższe ograniczniki do ochrony sygnałów, nowości 2017
   • RS485, ETHERENET
3. Przykłady innych aplikacji
 • Ochrona przed przepięciami, przykłady rozwiązań dla:
  • ochrony lamp ulicznych LED
  • instalacji fotowoltaicznych
  • inne
4. Realizacja wymagań normy PN-EN 62305-3
 • Ochrona przed przepięciami, przykłady rozwiązań dla:
  • prewencja: mobilne laboratorium do badania ograniczników przepięć CHECKMASTER 2
  • przykłady referencji
31.08.2017 r., Jakość energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym - źródła i przyczyny zakłóceń. Zapobieganie problemom i sposoby ich rozwiązywania., Astat sp. z o.o. Poznań
 • Wprowadzenie do tematu jakości energii elektrycznej - podstawowe pojęcia
 • Jakość energii z punktu widzenia odbiorcy - podstawowe parametry
 • Typowe uszkodzenia i problemy powiązane z jakością zasilania w zakładzie produkcyjnym
 • Sposoby zapobiegania i rozwiązywania problemów
16-18.08.2017 r., SCADA PROMOTIC - efektywność zarządzania, Astat sp. z o.o. Poznań
 • Podczas trzydniowego kursu przedstawiona została praktyczna wiedza z zakresu tworzenia aplikacji do wizualizacji procesów z wykorzystaniem dostępnych obiektów oprogramowania.
Każdy uczestnik uzyskał:
 • pełną wiedzę o systemie PROMOTIC, jego wykorzystaniu oraz sposobie wytwarzania aplikacji, której nie można uzyskać w drodze studium samodzielnego, czy też rozmów.
 • zarys możliwości integracji systemu PROMOTIC z innymi systemami SW (bazy danych, internet, serwery komunikacyjne, itd.).
06.06.2017 r., Jakość energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym - źródła i przyczyny zakłóceń.
Zapobieganie problemom i sposoby ich rozwiązywania., Wrocław
Cykl szkoleniowy: Wtorki z JAKOŚCIĄ ENERGII
 • Wstęp do tematu jakości energii elektrycznej - podstawowe pojęcia.
 • Jakość energii z punktu widzenia odbiorcy - podstawowe parametry.
 • Typowe uszkodzenia i problemy powiązane z jakością zasilania w zakładzie produkcyjnym.
 • Sposoby zapobiegania i rozwiązywania problemów.
21.06.2017 r., Bezpieczeństwo maszyn i przekaźniki bezpieczeństwa, ASTAT sp. z o.o. Rurzyca
 • Bezpieczeństwo funkcjonalne - łatwa integracja technologii bezpieczeństwa w maszynach
  • Klasyczne przekaźniki bezpieczeństwa
  • Najwęższe na świecie przekaźniki bezpieczeństwa
  • Konfigurowalne moduły bezpieczeństwa
  • Sieciowe rozwiązania bezpieczeństwa
 • Zwiększenie dyspozycyjności maszyn i zapobieganie przestojom
  • Nowatorskie sterowanie silnikiem - hybrydowe rozruszniki silnika
  • Niezawodne rozwiązania z zakresu zasilania - zasilacze oraz UPS
 • Obniżenie kosztów magazynowania, redukcja liczby części i skrócenie czasu montażu
  • System przekaźników z łatwą obsługą
  • Okablowanie systemowe do sterowników
25.05.2017 r., Urządzenia elektryczne stosowane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, ASTAT sp. z o.o. Rurzyca
 • Urządzenia firmy BARTEC w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • Dyrektywa ATEX - podstawowe informacje (oznaczenia urządzeń, strefy Ex)
 • Technika sygnalizacyjna w strefach Ex
 • Urządzenia sterownicze w strefach Ex
 • Enkodery dla stref zagrożonych wybuchem
11.05.2017 r., Szkolenie praktyczne: Enkodery i bezpieczeństwo funkcjonalne, ASTAT sp. z o.o. Poznań
 • Enkoder inkrementalny - parametry sygnałów wyjściowych w praktyce (wszystkie sygnały wyjściowe enkodera inkrementalnego, kształt sygnałów w zależności od prędkości obrotowej, czasy narastania sygnałów, przekroczenie prędkości obrotowej)
 • Enkoder absolutny z interfejsem SSI - ramka interfejsu i różne ustawienia (3 technologie enkoderów absolutnych wieloobrotowych, wpływ częstotliwości zegara taktującego na jakość sygnału wyjściowego enkodera, wpływ zakłóceń EMC - pokaz z falownikiem, podstawowe błędy odczytu ramki pozycji, zmiana kierunku zliczania i zerowanie enkodera, rozdzielczość a dokładność enkodera)
 • Interfejsy sieciowe enkoderów, Profibus, Profinet, CanOpen - konfiguracja enkoderów i możliwości odczytu różnych parametrów (Pozycja, prędkość, skalowanie, błędy oraz inne przydatne parametry, konfiguracja na S7 oraz programie CAN)
 • Bezpieczeństwo funkcjonalne w enkoderach - podstawowe funkcje i praktyczna aplikacja (Podstawowe funkcje bezpieczne pozycji i prędkości, funkcje modułów Kübler, pełna aplikacja bezpiecznej pozycji i prędkości - praktyczny pokaz działania i schemat budowy układu i programu)
09.05.2017 r., Jakość energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym - źródła i przyczyny zakłóceń.
Zapobieganie problemom i sposoby ich rozwiązywania., Łódź
Cykl szkoleniowy: Wtorki z JAKOŚCIĄ ENERGII
 • Wstęp do tematu jakości energii elektrycznej - podstawowe pojęcia.
 • Jakość energii z punktu widzenia odbiorcy - podstawowe parametry.
 • Typowe uszkodzenia i problemy powiązane z jakością zasilania w zakładzie produkcyjnym.
 • Sposoby zapobiegania i rozwiązywania problemów.
26.04.2017 r., Systemy monitoringu mediów w przemyśle, w świetle nowej ustawy
o efektywności energetycznej., Wrocław
Cykl szkoleniowy: Środy z MONITORINGIEM MEDIÓW
Zakres tematyczny:
Od czego zacząć?
 • Kontrola faktur
 • Strażnik Mocy Zamówionej
 • 20 stopień zasilania
 • Realizacje
Audyt energetyczny
 • Kogo dotyczy?
 • Jaki jest ich zakres?
 • Jak przygotować przedsiębiorstwo do wdrożenia?
Systemy monitoringu mediów
 • Case study - bilans kosztów
 • Skuteczność inwestycji: czy to jest opłacalne?
 • Inne Media: sprężone powietrze, gaz, woda, itp.
System zarządzania energią, efektywność energetyczna
 • Wprowadzenie systemu zarządzania energią
 • Procesy przedsiębiorstwa
 • Odpowiedzialność zarządu
Ocena energetyczna i efektywność energetyczna
 • Dane bazowe do oceny energetycznej
 • Wskaźniki energetyczne
 • Kompetencje, szkolenia i świadomość pracowników
Kontrola operacyjna
 • Dane wejściowe i czynności optymalizacyjne
 • Cele: bezpośrednie, biznesowe, operacyjne
 • Audyt wewnętrzny
 • Monitorowanie, pomiary i analizy
25.04.2017 r., Jakość energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym - źródła i przyczyny zakłóceń.
Zapobieganie problemom i sposoby ich rozwiązywania., Rurzyca
Cykl szkoleniowy: Wtorki z JAKOŚCIĄ ENERGII
 • Wstęp do tematu jakości energii elektrycznej - podstawowe pojęcia.
 • Jakość energii z punktu widzenia odbiorcy - podstawowe parametry.
 • Typowe uszkodzenia i problemy powiązane z jakością zasilania w zakładzie produkcyjnym.
 • Sposoby zapobiegania i rozwiązywania problemów.
20.04.2017 r., Pompy ciepła i fotowoltaika: projektowanie i montaż, oszczędności i finansowanie, Gliwice
Cykl szkoleniowy: Czwartki z ZIELONĄ ENERGIĄ
 • Rodzaje, dobór i montaż pomp ciepła.
 • Rodzaje, dobór i montaż instalacji fotowoltaicznych.
 • Przykłady inwestycji i korzyści wynikające z użytkowania.
 • Sposoby finansowania.
11.04.2017 r., Jakość energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym - źródła i przyczyny zakłóceń.
Zapobieganie problemom i sposoby ich rozwiązywania., Gliwice
Cykl szkoleniowy: Wtorki z JAKOŚCIĄ ENERGII
 • Wstęp do tematu jakości energii elektrycznej - podstawowe pojęcia.
 • Jakość energii z punktu widzenia odbiorcy - podstawowe parametry.
 • Typowe uszkodzenia i problemy powiązane z jakością zasilania w zakładzie produkcyjnym.
 • Sposoby zapobiegania i rozwiązywania problemów.
04-06.04.2017 r., Testy, pomiary elektryczne i EMC w przemyśle lotniczym i wojskowym
w oparciu o normy DO-160 i MIL-STD-461 G, Politechnika Rzeszowska
Adaptronic:
 • Testowanie elektryczne wiązek oraz całych obiektów w przemyśle lotniczym i wojskowym
EMC Partner:
 • MIL-STD-461G - przegląd normy
 • Urządzenia badawcze i metoda kalibracji CS115 i CS116
 • Avionics testy ogólne. DO-160 - podstawy
 • DO-160 i MIL-STD-461G - podsumowanie
 • Sprzęt do badań DO-160
 • Wizyta w Avionics laboratorium - Politechnika Rzeszowska
 • Co może się zmienić w następnej wersji DO-160
 • DO-160 jako podstawy do dalszych wymogów w zakresie badań
 • Wrap-up
Politechnika Rzeszowska:
 • Badania wyładowań atmosferycznych i ich oddziaływań w Politechnice Rzeszowskiej
 • Potencjał i możliwości badawcze laboratorium EMC w Politechnice Rzeszowskiej
Gauss Instruments:
 • Przyspieszenie EMI badania zgodnie z normami wojskowymi i lotniczej z wykorzystaniem TDEMI X
 • Analiza emisji bezpieczeństwa komponentów i systemy oparte na multi-skanie w czasie rzeczywistym
Astat:
 • Specyficzne wymogi co do kompatybilności elektromagnetycznej w aplikacjach wojskowych i lotniczych
29.03.2017 r., Systemy monitoringu mediów w przemyśle, w świetle nowej ustawy
o efektywności energetycznej., Olsztyn
Cykl szkoleniowy: Środy z MONITORINGIEM MEDIÓW
Zakres tematyczny:
Od czego zacząć?
 • Kontrola faktur
 • Strażnik Mocy Zamówionej
 • 20 stopień zasilania
 • Realizacje
Audyt energetyczny
 • Kogo dotyczy?
 • Jaki jest ich zakres?
 • Jak przygotować przedsiębiorstwo do wdrożenia?
Systemy monitoringu mediów
 • Case study - bilans kosztów
 • Skuteczność inwestycji: czy to jest opłacalne?
 • Inne Media: sprężone powietrze, gaz, woda, itp.
System zarządzania energią, efektywność energetyczna
 • Wprowadzenie systemu zarządzania energią
 • Procesy przedsiębiorstwa
 • Odpowiedzialność zarządu
Ocena energetyczna i efektywność energetyczna
 • Dane bazowe do oceny energetycznej
 • Wskaźniki energetyczne
 • Kompetencje, szkolenia i świadomość pracowników
Kontrola operacyjna
 • Dane wejściowe i czynności optymalizacyjne
 • Cele: bezpośrednie, biznesowe, operacyjne
 • Audyt wewnętrzny
 • Monitorowanie, pomiary i analizy
22.03.2017 r., Systemy monitoringu mediów w przemyśle, w świetle nowej ustawy
o efektywności energetycznej., ASTAT sp. z o.o. Rurzyca
Cykl szkoleniowy: Środy z MONITORINGIEM MEDIÓW
Zakres tematyczny:
Od czego zacząć?
 • Kontrola faktur
 • Strażnik Mocy Zamówionej
 • 20 stopień zasilania
 • Realizacje
Audyt energetyczny
 • Kogo dotyczy?
 • Jaki jest ich zakres?
 • Jak przygotować przedsiębiorstwo do wdrożenia?
Systemy monitoringu mediów
 • Case study - bilans kosztów
 • Skuteczność inwestycji: czy to jest opłacalne?
 • Inne Media: sprężone powietrze, gaz, woda, itp.
System zarządzania energią, efektywność energetyczna
 • Wprowadzenie systemu zarządzania energią
 • Procesy przedsiębiorstwa
 • Odpowiedzialność zarządu
Ocena energetyczna i efektywność energetyczna
 • Dane bazowe do oceny energetycznej
 • Wskaźniki energetyczne
 • Kompetencje, szkolenia i świadomość pracowników
Kontrola operacyjna
 • Dane wejściowe i czynności optymalizacyjne
 • Cele: bezpośrednie, biznesowe, operacyjne
 • Audyt wewnętrzny
 • Monitorowanie, pomiary i analizy
21.03.2017 r., Elementy układów pomiarowych w sieciach nn i SN, ASTAT sp. z o.o. Poznań
Zakres tematyczny:
 • Przekładniki nn i SN w układach pomiarowych
 • Kompensacja mocy biernej - dobór i rozwiązania
 • Analizatory parametrów sieci
 • Liczniki energii elektrycznej
09-10.03.2017 r., Podstawy ekranowania i filtrowania zakłóceń oraz projektowania płytek PCB, ASTAT sp. z o.o. Obłaczkowo
DZIEŃ 1
 • Wstęp do kompatybilności elektromagnetycznej EMC.
 • Co to jest kompatybilność elektromagnetyczna EMC?
  • Definicje pojęć i skrótów.
  • Dyrektywy unijne, normy ogólne i produktowe, znak CE, normy militarne.
  • Pojęcie emisji i odporności.
  • Definicja zjawisk przewodzonych i promieniowanych.
 • Urządzenia komunikacji bezprzewodowej - dyrektywa RED.
  • Nowa dyrektywa RED zastępująca RTT&E.
  • Dyrektywa RED, a dyrektywa EMC.
 • Emisja i odporność przewodzona: normy ogólne i metody pomiarowe.
  • Normy ogólne EMC związane ze zjawiskami przewodzonymi i promieniowanymi.
  • Metody pomiaru i normatywne stanowiska pomiarowe.
 • Specyfczne wymogi co do kompatybilności elektromagnetycznej w aplikacjach oświetleniowych, automotive, wojskowych i lotniczych.
 • Technika fltrowania zaburzeń przewodzonych.
  • Teoria dotycząca działania pasywnych f ltrów RFI.
  • Parametry pasywnych f ltrów RFI.
  • Właściwości, montaż i użytkowanie f ltrów.
 • Technika ekranowania zaburzeń promieniowanych.
  • Teoria dotycząca zjawiska ekranowania.
  • Efekt slotu a skuteczność ekranowania.
  • Kompatybilność elektrogalwaniczna.
  • Przegląd dostępnych uszczelek elektromagnetycznych, ich wady i zalety.
 • Technika odprowadzania ciepła z uwzględnieniem EMC.
DZIEŃ 2
 • Projektowanie płytek PCB zgodnie z zasadami EMC: Właściwa instalacja PCB w urządzeniu.
 • Projektowanie płytek PCB zgodnie z zasadami EMC: Właściwe prowadzenie warstwy masy i zasilania.
 • Projektowanie urządzeń zgodnie z zasadami EMC:
  • Właściwe łączenie podzespołów i modułów urządzeń.
  • Kompatybilność elektromagnetyczna w falownikowych układach napędowych.
  • Kompatybilność elektromagnetyczna w układach automatyki i szafach sterowniczych.
 • Warsztaty: Skaner EMC z sondami pola bliskiego jako metoda lokalizacji źródła zaburzeń na płytce PCB.
 • Warsztaty: Pomiar emisji przewodzonej z wykorzystaniem różnych filtrów i ferrytów.
 • Warsztaty: Testy odporności przewodzonej i ESD.
 • Warsztaty: Pomiary skuteczności ekranowania w klatce Faradaya.
09.03.2017 r., Pompy ciepła i fotowoltaika: projektowanie i montaż, oszczędności i finansowanie, Warszawa
Cykl szkoleniowy: Czwartki z ZIELONĄ ENERGIĄ
 • Rodzaje, dobór i montaż pomp ciepła.
 • Rodzaje, dobór i montaż instalacji fotowoltaicznych.
 • Przykłady inwestycji i korzyści wynikające z użytkowania.
 • Sposoby finansowania.
07.03.2017 r., Jakość energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym - źródła i przyczyny zakłóceń.
Zapobieganie problemom i sposoby ich rozwiązywania., Warszawa
Cykl szkoleniowy: Wtorki z JAKOŚCIĄ ENERGII
 • Wstęp do tematu jakości energii elektrycznej - podstawowe pojęcia.
 • Jakość energii z punktu widzenia odbiorcy - podstawowe parametry.
 • Typowe uszkodzenia i problemy powiązane z jakością zasilania w zakładzie produkcyjnym.
 • Sposoby zapobiegania i rozwiązywania problemów.
28.02.2017 r., Elementy układów pomiarowych w sieciach nn i SN, ASTAT sp. z o.o. Rurzyca
 • Przekładniki nn i SN w układach pomiarowych
 • Kompensacja mocy biernej - dobór i rozwiązania
 • Analizatory parametrów sieci
 • Liczniki energii elektrycznej
22.02.2017 r., Systemy monitoringu mediów w przemyśle, w świetle nowej ustawy
o efektywności energetycznej., ASTAT sp. z o.o. Poznań
Cykl szkoleniowy: Środy z MONITORINGIEM MEDIÓW
Zakres tematyczny:
Od czego zacząć?
 • Kontrola faktur
 • Strażnik Mocy Zamówionej
 • 20 stopień zasilania
 • Realizacje
Audyt energetyczny
 • Kogo dotyczy?
 • Jaki jest ich zakres?
 • Jak przygotować przedsiębiorstwo do wdrożenia?
Systemy monitoringu mediów
 • Case study - bilans kosztów
 • Skuteczność inwestycji: czy to jest opłacalne?
 • Inne Media: sprężone powietrze, gaz, woda, itp.
System zarządzania energią, efektywność energetyczna
 • Wprowadzenie systemu zarządzania energią
 • Procesy przedsiębiorstwa
 • Odpowiedzialność zarządu
Ocena energetyczna i efektywność energetyczna
 • Dane bazowe do oceny energetycznej
 • Wskaźniki energetyczne
 • Kompetencje, szkolenia i świadomość pracowników
Kontrola operacyjna
 • Dane wejściowe i czynności optymalizacyjne
 • Cele: bezpośrednie, biznesowe, operacyjne
 • Audyt wewnętrzny
 • Monitorowanie, pomiary i analizy
22.02.2017 r., System inteligentnego budynku By-Me firmy VIMAR, Gdańsk
21.02.2017 r., Diagnostyka napędów elektrycznych, analizatory firmy Schleich - MTC2, Dobra k/Szczecina
17.02.2017 r., Szkolenie z zakresu obsługi regulatora REG-DP firmy A-eberle i cewki nadążnej produkcji EGE, ENERGA-OPERATOR S.A. Toruń
16.02.2017 r., Pompy ciepła i fotowoltaika: projektowanie i montaż, oszczędności i finansowanie, ASTAT sp. z o.o. Poznań
Cykl szkoleniowy: Czwartki z ZIELONĄ ENERGIĄ
 • Rodzaje, dobór i montaż pomp ciepła.
 • Rodzaje, dobór i montaż instalacji fotowoltaicznych.
 • Przykłady inwestycji i korzyści wynikające z użytkowania.
 • Sposoby finansowania.
14.02.2017 r., Jakość energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym - źródła i przyczyny zakłóceń.
Zapobieganie problemom i sposoby ich rozwiązywania., ASTAT sp. z o.o. Poznań
Cykl szkoleniowy: Wtorki z JAKOŚCIĄ ENERGII
 • Wstęp do tematu jakości energii elektrycznej - podstawowe pojęcia.
 • Jakość energii z punktu widzenia odbiorcy - podstawowe parametry.
 • Typowe uszkodzenia i problemy powiązane z jakością zasilania w zakładzie produkcyjnym.
 • Sposoby zapobiegania i rozwiązywania problemów.
20.01.2017 r., Pompy ciepła, fotowoltaika. Jakość energii elektrycznej, Politechnika Poznańska
26.01.2017 r., Pompy ciepła i fotowoltaika: projektowanie i montaż, oszczędności i finansowanie, ASTAT sp. z o.o. Poznań
Cykl szkoleniowy: Czwartki z ZIELONĄ ENERGIĄ
 • Rodzaje, dobór i montaż pomp ciepła.
 • Rodzaje, dobór i montaż instalacji fotowoltaicznych.
 • Przykłady inwestycji i korzyści wynikające z użytkowania.
 • Sposoby finansowania.
 
                                           
 
Newsletter
Na powyższy adres będziesz otrzymywał najświeższe
infromacje dotyczące oferty oraz nowości
 
Copyright by ASTAT 2017 - All rights reserved     Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności Cookies administracja: LUKALA