AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA
 

Ograniczniki przepięć


Klasa II (C)
   
Typ B20
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 255 V AC
Rezystancja izolacji Ri > 1000 MΩ
Nat. impulsowego prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
20 kA
10 As
100 kJ/Ω
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 1200 V/ 200 ms
Max. natężenie prądu rozładowania (8/20) Imax 50 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 20 kA
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,3 kV
Napięcie przeskoku iskry 1,2/50 µS   < 1,5 kV
Natężenie prądu następczego przy Uc Ifi 100 Arms
Czas odpowiedzi tA < 100 ns
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 78 g
Numer katalogowy   30022
   
Typ B20M
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 255 V AC
Rezystancja izolacji Ri > 1000 MΩ
Nat. impulsowego prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
20 kA
10 As
100 kJ/Ω
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 1200 V/ 200 ms
Max. natężenie prądu rozładowania (8/20) Imax 50 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 20 kA
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,3 kV
Impulsowe napięcie przeskakującego pioruna 1,2/50 µS   < 1,5 kV
Natężenie prądu następczego przy Uc Ifi 100 Arms
Czas odpowiedzi tA < 100 ns
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 76 g
Numer katalogowy   27048

Moduł zamienny (naprawczy) zbudowany na bazie GDT
Numer katalogowy B20M/M   27049
   
Typ PIII-150/PIII-150 DS
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 150 V AC
Max. natężenie prądu rozładowania (8/20) Imax 40 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 15 kA
Przepięcie przejściowe (TOV) UT -
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 850 V
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   160 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 84 g
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 Arms
Numer katalogowy
-PIII-150
-PIII-150 DS
 
24120
24121

Funkcja terminali monitorujących
Wtedy, gdy ochronnik typu PIII DS funkcjonuje prawidłowo zakończenia 1-2 są podłączone do styków normalnie zamkniętych, natomiast 2-3 do styków normalnie otwartych. Gdy dojdzie do uszkodzenia wewnętrznego warystora w wyniku przeciążenia termicznego, zakończenia 1-2 będą otwarte, a 2-3 zamknięte.
Wytrz. elekr. w stosunku do otaczających obwodów 3750 Vrms
Wytrzymałość elektryczna w stosunku do sieci 3750 Vrms
Rezystancja izolacji 2 x 107 Ω
Maksymalny prąd przełączania ~ 0,5 A
Maksymalne napięcie przełączania ~ 250 V
   
Typ PIII-275/PIII-275 DS
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 275 V AC
Max. natężenie prądu rozładowania (8/20) Imax 50 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 20 kA
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 335 V/5 sec
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,3kV
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   160 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 96 g
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 Arms
Numer katalogowy
-PIII-275
-PIII-275 DS
 
24001
24020

Funkcja terminali monitorujących
Wtedy, gdy ochronnik typu PIII DS funkcjonuje prawidłowo zakończenia 1-2 są podłączone do styków normalnie zamkniętych, natomiast 2-3 do styków normalnie otwartych. Gdy dojdzie do uszkodzenia wewnętrznego warystora w wyniku przeciążenia termicznego, zakończenia 1-2 będą otwarte, a 2-3 zamknięte.
Wytrz. elekr. w stosunku do otaczających obwodów 3750 Vrms
Wytrzymałość elektryczna w stosunku do sieci 3750 Vrms
Rezystancja izolacji 2 x 107 Ω
Maksymalny prąd przełączania ~ 0,5 A
Maksymalne napięcie przełączania ~ 250 V
   
Typ PIII-320/PIII-320 DS
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 320 V AC
Max. natężenie prądu rozładowania (8/20) Imax 50 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 20 kA
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 335 V/5 sec
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,3kV
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   160 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 98 g
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 Arms
Numer katalogowy
-PIII-320
-PIII-320 DS
 
24320
24321

Funkcja terminali monitorujących
Wtedy, gdy ochronnik typu PIII DS funkcjonuje prawidłowo zakończenia 1-2 są podłączone do styków normalnie zamkniętych, natomiast 2-3 do styków normalnie otwartych. Gdy dojdzie do uszkodzenia wewnętrznego warystora w wyniku przeciążenia termicznego, zakończenia 1-2 będą otwarte, a 2-3 zamknięte.
Wytrz. elekr. w stosunku do otaczających obwodów 3750 Vrms
Wytrzymałość elektryczna w stosunku do sieci 3750 Vrms
Rezystancja izolacji 2 x 107 Ω
Maksymalny prąd przełączania ~ 0,5 A
Maksymalne napięcie przełączania ~ 250 V
   
Typ PIII-385/PIII-385 DS
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 385 V AC
Max. natężenie prądu rozładowania (8/20) Imax 40 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 15 kA
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 560 V/5 sec
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,5 kV
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   160 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 95 g
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 Arms
Numer katalogowy
-PIII-385
-PIII-385 DS
 
24322
24323

Funkcja terminali monitorujących
Wtedy, gdy ochronnik typu PIII DS funkcjonuje prawidłowo zakończenia 1-2 są podłączone do styków normalnie zamkniętych, natomiast 2-3 do styków normalnie otwartych. Gdy dojdzie do uszkodzenia wewnętrznego warystora w wyniku przeciążenia termicznego, zakończenia 1-2 będą otwarte, a 2-3 zamknięte.
Wytrz. elekr. w stosunku do otaczających obwodów 3750 Vrms
Wytrzymałość elektryczna w stosunku do sieci 3750 Vrms
Rezystancja izolacji 2 x 107 Ω
Maksymalny prąd przełączania ~ 0,5 A
Maksymalne napięcie przełączania ~ 250 V
   
Typ PIII-440/PIII-440 DS
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 440 V AC
Max. natężenie prądu rozładowania (8/20) Imax 40 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 15 kA
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 580 V/5 sec
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 2 kV
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   160 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 103 g
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 Arms
Numer katalogowy
-PIII-440
-PIII-440 DS
 
24009
24040

Funkcja terminali monitorujących
Wtedy, gdy PIVM DS funkcjonuje prawidłowo zakończenia 1-2 są podłączone do styków normalnie zamkniętych, natomiast 2-3 do styków normalnie otwartych. Gdy dojdzie do uszkodzenia wewnętrznego warystora w wyniku przeciążenia termicznego, zakończenia 1-2 będą otwarte, a 2-3 zamknięte.
Wytrz. elekr. w stosunku do otaczających obwodów 3750 Vrms
Wytrzymałość elektryczna w stosunku do sieci 3750 Vrms
Rezystancja izolacji 2 x 107 Ω
Maksymalny prąd przełączania ~ 0,5 A
Maksymalne napięcie przełączania ~ 250 V
   
Typ PIII-600/PIII-600 DS
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 600 V AC
Max. natężenie prądu rozładowania (8/20) Imax 40 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 15 kA
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 750 V/5 sec
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 2,5kV
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   160 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 110 g
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 Arms
Numer katalogowy
-PIII-385
-PIII-385/DS
 
24010
24025

Funkcja terminali monitorujących
Wtedy, gdy ochronnik typu PIII DS funkcjonuje prawidłowo zakończenia 1-2 są podłączone do styków normalnie zamkniętych, natomiast 2-3 do styków normalnie otwartych. Gdy dojdzie do uszkodzenia wewnętrznego warystora w wyniku przeciążenia termicznego, zakończenia 1-2 będą otwarte, a 2-3 zamknięte.
Wytrz. elekr. w stosunku do otaczających obwodów 3750 Vrms
Wytrzymałość elektryczna w stosunku do sieci 3750 Vrms
Rezystancja izolacji 2 x 107 Ω
Maksymalny prąd przełączania ~ 0,5 A
Maksymalne napięcie przełączania ~ 250 V
   
Typ PIII-75/PIII-75 DS
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 75 V AC
Max. natężenie prądu rozładowania (8/20) Imax 40 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 15 kA
Przepięcie przejściowe (TOV) UT -
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 400 V
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   160 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 80 g
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 Arms
Numer katalogowy
-PIII-75
-PIII-75 /DS
 
24002
24021

Funkcja terminali monitorujących
Wtedy, gdy ochronnik typu PIII DS funkcjonuje prawidłowo zakończenia 1-2 są podłączone do styków normalnie zamkniętych, natomiast 2-3 do styków normalnie otwartych. Gdy dojdzie do uszkodzenia wewnętrznego warystora w wyniku przeciążenia termicznego, zakończenia 1-2 będą otwarte, a 2-3 zamknięte.
Wytrz. elekr. w stosunku do otaczających obwodów 3750 Vrms
Wytrzymałość elektryczna w stosunku do sieci 3750 Vrms
Rezystancja izolacji 2 x 107 Ω
Maksymalny prąd przełączania ~ 0,5 A
Maksymalne napięcie przełączania ~ 250 V
   
Typ PIIICDS/PIIICDS
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 3x576 V AC
Max. natężenie prądu rozładowania (8/20) Imax 40 kA (single pole)
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 15 kA
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 750 V/5 sec
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 2,5 kV (single pole)
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   160 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 350 g
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 Arms
Numer katalogowy PIIICDS   24026
Zaleca się stosowanie omawianych ochronników w koncepcji stref chronionych przed wyładowaniami atmosferycznymi w granicach LPZ 1 – 2 (według wymagań norm IEC 1312-1 oraz EN 62305) w celu zabezpieczenia niskonapięciowych przed przepięciami.

Uwaga: W przypadku ochronnika przeciwprzepięciowego typu PIII CDS pojedyncze sekcje tego ochronnika zaprojektowano do pracy w trójfazowych niskonapięciowych systemach zasilających połączonych w trójkąt.

Funkcja terminali monitorujących
Wtedy, gdy ochronnik typu PIII DS funkcjonuje prawidłowo zakończenia 1-2 są podłączone do styków normalnie zamkniętych, natomiast 2-3 do styków normalnie otwartych. Gdy dojdzie do uszkodzenia wewnętrznego warystora w wyniku przeciążenia termicznego, zakończenia 1-2 będą otwarte, a 2-3 zamknięte.
Wytrz. elekr. w stosunku do otaczających obwodów 3750 Vrms
Wytrzymałość elektryczna w stosunku do sieci 3750 Vrms
Rezystancja izolacji 2 x 107 Ω
Maksymalny prąd przełączania ~ 0,5 A
Maksymalne napięcie przełączania ~ 250 V
   
Typ PIIIM-150/PIIIM-150 DS
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 150 V AC
Max. natężenie prądu rozładowania (8/20) Imax 40 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 15 kA
Przepięcie przejściowe (TOV) UT -
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1 kV
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   160 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 85 g
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 Arms
Numer katalogowy
-PIIIM-150
-PIIIM-150 DS
 
27002
27003

Moduł ochronny zbudowany na bazie warystora
Numer katalogowy PIIIM-150/M   27043Funkcja terminali monitorujących
Wtedy, gdy ochronnik typu PIII DS funkcjonuje prawidłowo zakończenia 1-2 są podłączone do styków normalnie zamkniętych, natomiast 2-3 do styków normalnie otwartych. Gdy dojdzie do uszkodzenia wewnętrznego warystora w wyniku przeciążenia termicznego, zakończenia 1-2 będą otwarte, a 2-3 zamknięte.
Wytrz. elekr. w stosunku do otaczających obwodów 3750 Vrms
Wytrzymałość elektryczna w stosunku do sieci 3750 Vrms
Rezystancja izolacji 2 x 107 Ω
Maksymalny prąd przełączania ~ 0,5 A
Maksymalne napięcie przełączania ~ 250 V
   
Typ PIIIM-275/PIIIM-275 DS
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 280 V AC
Max. natężenie prądu rozładowania (8/20) Imax 50 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 20 kA
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 335 V/5 s
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,3 kV
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   160 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 90 g
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 Arms
Numer katalogowy
-PIIIM-275
-PIIIM-275 DS
 
27004
27005

Moduł ochronny zbudowany na bazie warystora
Numer katalogowy PIIIM-275/M   27044Funkcja terminali monitorujących
Wtedy, gdy ochronnik typu PIII DS funkcjonuje prawidłowo zakończenia 1-2 są podłączone do styków normalnie zamkniętych, natomiast 2-3 do styków normalnie otwartych. Gdy dojdzie do uszkodzenia wewnętrznego warystora w wyniku przeciążenia termicznego, zakończenia 1-2 będą otwarte, a 2-3 zamknięte.
Wytrz. elekr. w stosunku do otaczających obwodów 3750 Vrms
Wytrzymałość elektryczna w stosunku do sieci 3750 Vrms
Rezystancja izolacji 2 x 107 Ω
Maksymalny prąd przełączania ~ 0,5 A
Maksymalne napięcie przełączania ~ 250 V
   
Typ PIIIM-275/1+1, PIIIM-275 DS/1+1
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 280 V AC
Max. natężenie prądu rozładowania (8/20) Imax 50 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 20 kA
Przepięcie przejściowe (TOV) L/N
Przepięcie przejściowe (TOV) N/PE
UT
UT
335 V/5 s
1200 V/0,2 s
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,3 kV
Czas odpowiedzi L/N
Czas odpowiedzi N/PE
tA
tA
< 25 ns
< 100 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   160 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 167 g
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 Arms
Numer katalogowy
-PIIIM-275/1+1
-PIIIM-275 DS/1+1
 
27014
27015

Moduł ochronny zbudowany na bazie warystora
Numer katalogowy PIIIM-275/M   27044Moduł zamienny (naprawczy) zbudowany na bazie GDT
Numer katalogowy B20M/M   27049
   
Typ PIIIM-275/2+0, PIIIM-275 DS/ 2+0
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 275 V AC
Max. natężenie prądu rozładowania (8/20) Imax 50 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 20 kA
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,35 kV
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 335 V/5 sec
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   160 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 180 g
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 Arms
Numer katalogowy
-PIIIM-275/2+0
-PIIIM-275 DS/2+0
 
27050
27051

Moduł ochronny zbudowany na bazie warystora
Numer katalogowy PIIIM-275/M   27044
   
Typ PIIIM-275/3+0, PIIIM-275 DS/ 3+0
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 275 V AC
Max. natężenie prądu rozładowania (8/20) Imax 50 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 20 kA
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,35 kV
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 335 V/5 sec
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   160 AgL/gG
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 Arms
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 270 g
Numer katalogowy
-PIIIM-275/3+0
-PIIIM-275 DS/3+0
 
27032
27033

Moduł ochronny zbudowany na bazie warystora
Numer katalogowy PIIIM-275/M   27044
   
Typ PIIIM-275/3+1, PIIIM-275 DS/ 3+1
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 275 V AC
Max. natężenie prądu rozł. (8/20) L/N Imax 50 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) L/N In 20 kA
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,35 kV
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) N/PE In 20 kA
Lightining impulse current (10/350) N/PE Iimp 20 kA
Przepięcie przejściowe (TOV) L/N
Przepięcie przejściowe (TOV) N/PE
UT
UT
335 V/5 sec
1200 V/0,2 sec
Czas odpowiedzi L/N
Czas odpowiedzi N/PE
tA
tA
< 25 ns
< 100 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   160 AgL/gG
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym 160 AgL/gG Ip 60 Arms
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 346 g
Numer katalogowy
-PIIIM-275/3+1
-PIIIM-275 DS/3+1
 
27022
27023

Moduł ochronny zbudowany na bazie warystora
Numer katalogowy PIIIM-275/M   27044Moduł zamienny (naprawczy) zbudowany na bazie GDT
Numer katalogowy B20M/M   27049
   
Typ PIIIM-275/4+0, PIIIM-275 DS/4+0
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 275 V AC
Max. natężenie prądu rozładowania (8/20) Imax 50 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 20 kA
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,35 kV
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 335 V/5 sec
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   160 AgL/gG
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 Arms
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 360 g
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 Arms
Numer katalogowy
-PIIIM-275/4+0
-PIIIM-275 DS/4+0
 
27052
27053

Moduł ochronny zbudowany na bazie warystora
Numer katalogowy PIIIM-275/M   27044
   
Typ PIIIM-320/PIIIM- 320 DS
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 320 V AC
Max. natężenie prądu rozładowania (8/20) Imax 50 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 20 kA
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 335 V/5 sec
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,45 kV
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   160 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 92 g
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 Arms
Numer katalogowy
-PIIIM-320
-PIIIM-320 DS
 
27008
27009

Moduł ochronny zbudowany na bazie warystora
Numer katalogowy PIIIM-320/M   27045Funkcja terminali monitorujących
Wtedy, gdy ochronnik typu PIII DS funkcjonuje prawidłowo zakończenia 1-2 są podłączone do styków normalnie zamkniętych, natomiast 2-3 do styków normalnie otwartych. Gdy dojdzie do uszkodzenia wewnętrznego warystora w wyniku przeciążenia termicznego, zakończenia 1-2 będą otwarte, a 2-3 zamknięte.
Wytrz. elekr. w stosunku do otaczających obwodów 3750 Vrms
Wytrzymałość elektryczna w stosunku do sieci 3750 Vrms
Rezystancja izolacji 2 x 107 Ω
Maksymalny prąd przełączania ~ 0,5 A
Maksymalne napięcie przełączania ~ 250 V
   
Typ PIIIM-385/PIIIM-385 DS
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 385 V AC
Max. natężenie prądu rozładowania (8/20) Imax 40 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 15 kA
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 560 V/5 sec
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,65 kV
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   160 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 92 g
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 Arms
Numer katalogowy
-PIIIM-385
-PIIIM-385 DS
 
27010
27011

Moduł ochronny zbudowany na bazie warystora
Numer katalogowy PIIIM-385/M   27046Funkcja terminali monitorujących
Wtedy, gdy ochronnik typu PIII DS funkcjonuje prawidłowo zakończenia 1-2 są podłączone do styków normalnie zamkniętych, natomiast 2-3 do styków normalnie otwartych. Gdy dojdzie do uszkodzenia wewnętrznego warystora w wyniku przeciążenia termicznego, zakończenia 1-2 będą otwarte, a 2-3 zamknięte.
Wytrz. elekr. w stosunku do otaczających obwodów 3750 Vrms
Wytrzymałość elektryczna w stosunku do sieci 3750 Vrms
Rezystancja izolacji 2 x 107 Ω
Maksymalny prąd przełączania ~ 0,5 A
Maksymalne napięcie przełączania ~ 250 V
   
Typ PIIIM-440/PIIIM-440 DS
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 440 V AC
Max. natężenie prądu rozładowania (8/20) Imax 40 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 15 kA
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 580 V/5 sec
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 2,15 kV
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   160 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 98 g
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 Arms
Numer katalogowy
-PIIIM-440
-PIIIM-440 DS
 
27012
27013

Moduł ochronny zbudowany na bazie warystora
Numer katalogowy PIIIM-440/M   27047Funkcja terminali monitorujących
Wtedy, gdy ochronnik typu PIII DS funkcjonuje prawidłowo zakończenia 1-2 są podłączone do styków normalnie zamkniętych, natomiast 2-3 do styków normalnie otwartych. Gdy dojdzie do uszkodzenia wewnętrznego warystora w wyniku przeciążenia termicznego, zakończenia 1-2 będą otwarte, a 2-3 zamknięte.
Wytrz. elekr. w stosunku do otaczających obwodów 3750 Vrms
Wytrzymałość elektryczna w stosunku do sieci 3750 Vrms
Rezystancja izolacji 2 x 107 Ω
Maksymalny prąd przełączania ~ 0,5 A
Maksymalne napięcie przełączania ~ 250 V
   
Typ PIIIM-75/PIIIM-75 DS
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 75 V AC
Max. natężenie prądu rozładowania (8/20) Imax 40 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 15 kA
Przepięcie przejściowe (TOV) UT -
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 580V
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   160 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 82 g
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 Arms
Numer katalogowy
-PIIIM-75
-PIIIM-75 DS
 
27000
27001

Moduł ochronny zbudowany na bazie warystora
Numer katalogowy PIIIM-75/M   27042Funkcja terminali monitorujących
Wtedy, gdy ochronnik typu PIII DS funkcjonuje prawidłowo zakończenia 1-2 są podłączone do styków normalnie zamkniętych, natomiast 2-3 do styków normalnie otwartych. Gdy dojdzie do uszkodzenia wewnętrznego warystora w wyniku przeciążenia termicznego, zakończenia 1-2 będą otwarte, a 2-3 zamknięte.
Wytrz. elekr. w stosunku do otaczających obwodów 3750 Vrms
Wytrzymałość elektryczna w stosunku do sieci 3750 Vrms
Rezystancja izolacji 2 x 107 Ω
Maksymalny prąd przełączania ~ 0,5 A
Maksymalne napięcie przełączania ~ 250 V
   
Typ SPU1-275/SPU1-275 DS
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 275 V AC
Max. natężenie prądu rozładowania (8/20) Imax 50 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 20 kA
Przepięcie przejściowe (TOV) L/N
Przepięcie przejściowe (TOV) N/PE
UT
UT
335 V/5 s
1200 V/0,2 s
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,3 kV
Natężenie prądu następczego przy UC (N/PE) Ifi 100 Arms
Czas odpowiedzi L/N
Czas odpowiedzi N/PE
tA
tA
< 25 ns
< 100 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   160 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 166 g
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 kArms
Numer katalogowy
-SPU1-275
-SPU1-275 DS
 
24034
24033
   
Typ SPU3-275/SPU3-275 DS
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 275 V AC
Max. natężenie prądu rozładowania (8/20) Imax 50 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 20 kA
Przepięcie przejściowe (TOV) L/N
Przepięcie przejściowe (TOV) N/PE
UT
UT
335 V/5 s
1200 V/0,2 s
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,3 kV
Natężenie prądu następczego przy UC (N/PE) Ifi 100 Arms
Czas odpowiedzi L/N
Czas odpowiedzi N/PE
tA
tA
< 25 ns
< 100 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   160 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 350 g
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 kArms
Numer katalogowy
-SPU3-275
-SPU3-275 DS
 
24130
24030
 
                                           
 
Newsletter
Na powyższy adres będziesz otrzymywał najświeższe
infromacje dotyczące oferty oraz nowości
 
Copyright by ASTAT 2017 - All rights reserved     Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności Cookies administracja: LUKALA